Gjesteskribent

Erna Solberg i Mehamn 17. august 2018. Foto: SMK, Flickr

Mens makteliten på forskjellig vis er godt beskyttet, erfarer de «frykt» bare gjennom skarp kritikk, dog kun som påpekende ord. Vi andre og alminnelige mennesker – i et nå selv-utslettende liberalistisk politisk Norge – blir faktisk fysisk truet. Ikke ulikt knivstikking, drap og terror som i Europa forøvrig. Og det verste er, jeg ser ikke håp i nasjonens kjøreretning. Toppen var Jan Tore Sanners fordømmelse av oss frimodige, en helt utrolig fornærmelse fra selveste nestlederen i det såkalte konservative partiet Høyre. Dette fremkom utvetydig gjennom overskriften på document.no 23/3/19: «Det du blir fysisk dårlig av kalles ytringsfrihet, Jan Tore Sanner». Snakk om å få passet berettiget påskrevet – det burde ham frataes av vår statsminister om ikke også hun frykter ytringsfrihet.

Har makteliten helt fått panikk eller tapt kontrollen? Erkjennes det ikke at ytringsfrihet er selve demokratiets forutsetning? Om Therese May og Emmanuel Macron har fått panikk er der ingen grunn for at Norge skal slå hardt ned på oss «kakerlakker» – med rette forbitret over en oss voldelig og uakseptabel samfunns utvikling påtvunget. Vi skal kunne høres, for vårt er da ikke blitt et diktatur. Nordmenn skal ingenlunde straffes for «hat-snakk» som definert og introdusert for anledningen av dem som er medansvarlige for galskapen oss stelt istand. Dette er direkte misbruk av rettssystemet og kan ikke juridisk opprettholdes. Sensur er opplysnings-fiendtlig, anti-vestlig samt pro-islam. Slik fjerner Norge seg mer og mer fra det som er sant og ekte. Maktbruk fra borgerlige mot folkets meninger er noe helt nytt og ytterst farlig.

Jeg er ingen jurist og snakker kun den lille mann og kvinnes sak. Blant myndighets-personer eller politiske partier, hvem gjør det lenger? Stortinget er blitt sandpåstrøing for Norge omskapt til et nytt og på sikt ubønnhørlig islamistisk samfunn. Politikerne forstår det, men gjør ingenting, selv med nære Sverige et opplagt skrekkens eksempel. Det samme gjelder Frankrike, samt med England ikke langt etter. Jeg utfordrer Erna Solberg til å fortelle oss i klartekst hva hun vil gjøre for vårt gamle Norge. Samt, om hun ikke vennligst snarest kan stoppe disse ministrenes  unødige islamsk-tilpassede etterplapring. «Dårlige tider for fornuften gir gode tider for islam».

At kongen stakkers ikke forstår å passe sin munn, og sitt kongedømmet tapt med feile rådgivere kan da umulig gjelde for en Høyre-statsminister, tidligere omtalt som Jern-Erna. Men sannelig følger hun ikke tett i sporet til Høyres søsterparti i Sverige, de såkalte Moderatane. Med deres katastrofale tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt som tok partiet venstre om. Og verst av alt, deres såkalte «åpne dørs» innvandrings politikk. Hvilken lands-ulykke, det ser vi nå. Men ennå kan vi begrense og beskytte Norge ved stans av all fremmed innvandring og med strengt kontrollerte grenser. Inntil samfunns-kontroll er gjenopprettet.

Altfor lenge håpet jeg en konservativ statsministeren fra Bergen ville vise andre fedrelands takter. Derfor knapt kritisert jeg henne lenge.  Men hennes nå manglende Jern-vilje virker nærmest som et forræderi mot alt Høyre har stått for; en ren kapitulasjon av landet overfor fremmed-krefter. Faktisk farligere enn dem landet sto ovenfor i april 1940. Overlat da heller makten til Støre og hans parti som mest fortjener skylden, denne gang som sist. Slik at han får velger-straffen for nåtidens galskap til neste Stortingsvalg. Det kan knapt bli verre. Det vil snart utviklingen i resten av Europa også til fulle vise oss. Et selv-destruktivt kontinent av selvgode forfinede ledere høyt over befolkningene. Det hele minner sterkt om Romerrikets fall.

Det folket som er i strid med seg selv, det landet der rimelig samhørighet ikke eksisterer, kan umulig overleve på sikt. Nå trenges en Teflon-Erna eller hennes snarlige etterfølger som tør kalle en spade en spade. Og for direkte å si det, en direkte-snakkende Donald Trump. Han er kanskje noe mindre forfinet, ei heller perfekt. Men han sloss for folket på en måte som syns og som når frem, selv om MSM og demokratene på råttent vis forsøker å knekke ham. Og han får resultater. Noe annet er sosialistisk løgn.. Dessuten sloss han for den kristne tro og kultur hvilket synes nødvendig opp mot islam. Ellers er vi fortapte, helt likt det forfeilede EU med sine sosialist-globalister i spissen. Som ikke sloss for annet enn unasjonale seg selv. Og som i sin grenseløse arroganse gjør narr av den rettmessige amerikanske presidenten. Uten USAs styrke er Europa og Norge forsvarsløst. Det siste vedkjenner våre militære – privat.

En-verden-forkjemperne gjennom FN og ellers, de representerer ren utopi. Akkurat det har Trump også forstått. Og det alene gjør ham til en stor statsleder, den viktigste i den vestlige verden, vårt beste håp. Derfor er vi økende mange som nå heier på ham som tenker normalt pragmatisk og nasjonalt. Noen i Europa gjør kanskje ikke det ut fra ren skam for å ha tatt så forferdig feil, blant annet ved å heie på skurken Hillary Clinton, Norge inkludert. Og tenk på alle dem som nå som strutsen og hodet i sanden fremdeles fornekter virkeligheten. Hvis noen lands-forrådte USA var det sistnevnte; det kan alle nå se som ikke er sta eller stridige inntil det uforbederlige.

Hva Hans Rustad etterlyser 24/3/19 er mangel på klokskap ifm Christchurch massakren. Under overskriften «Empati-tretthet vs. mangel på balanse» påpeker han: Vestlige myndigheter mister balansen…Tyrkias president støttet underhånden IS. Fremmedkrigere fikk reise uhindret gjennom Tyrkia. Når de ble såret ble de pleiet på tyrkiske sykehus. Etterretningstjenestene sendt sogar våpen til IS. Og Tyrkia er oss en Nato-alliert…

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

 

 

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller bidra med et enkeltbeløp:
kr

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.