Olav Wilhelmsen skrev en kronikk på Resett 14/7/18 med tittelen ​«Jeg har begynt å hate naivitet»​. Kronikken hadde generell adresse, og jeg oppfattet spesiell brodd mot riksmedia og politikere. Jeg slutter meg til det, av to grunner: Begge grupper misjonerer sin egen, ikke folkets agenda, og de spiller på følelser, helt bevisst; ja, pretenderende mot bedre vitende. 

Med andre ord, de søker å forlede folket med usannhet – noe som, i sin ytterste farlige konsekvens, fostrer ytterligere naivitet. Forøvrig, også Kjell Magne Bondevik, kanskje den sleipeste statsministeren siden krigen, beskrev nylig Donald Trump som utilregnelig. 

For maken til bevisst løgn og​ tildekking ​av realitetene som vi opplever i disse «uopplyste» tider tror jeg neppe fedrelandet noensinne før har opplevd. Polariseringen som følger er farlig for vårt Norge, og akkurat det er min opptatthet. Fordi, at noen kan arbeide så opplagt mot alminnelige folk og landets beste interesser forstyrrer meg smertelig, selv jeg som​ bor i Chile. For, jeg er norsk i mitt hjerte, og alliert med alle dem som bekjemper vår suverenitets-ødeleggelse og vårt kjære fedreland.

«Om du eier mer enn fem ting, er det tingene som eier deg» sa en vis mann. Det samme kan sies om følelser, og det er poenget her: Har du for mye følelser, så er det (de som manipulerer) følelsene dine som eier deg. Derfor er riksmediene og politikerne så farlige fordi de gjennom sine følelses- og medie-eksperter (såkalte politiske rådgivere, i dyre dommer) samt retorikk manipulerer oss. Siden ingen av dem vil bli tatt i åpenbar løgn er «trikset» å unnlate å omtale sannheten, eller bare​ å omtale​ selektive deler av den, en retorisk variant av underslag. Ikke-vestlig ​masse​innvandring er det opplagte eksempelet for tiden.

En som naiviteten ikke har rammet er Dinesh D’Souza, en bestselgende forfatter i USA med den nye boken ​«The Big Lie ​(​Den store løgnen). ​Han tar et​ drabelig ​oppgjør med ve​n​stresiden, at de (​ikke​ Trump) er de virkelige fascistene, dvs med trusler og herske-taktikker som etterligner Hitler og Mussolini og, som tilsvarende disse bruker fascisme- og rase-kortet for alt der er verdt. Alle argumenter brukes for å ødelegge en lovlig valgt president, inkludert det å oppmuntre til vold. Selv har jeg sagt det mildere; at på seg selv kjenner man gjerne andre, nemlig at det «politiske hatet»​ fra ​venstresiden viser udemokratiske, totalitære legninger. På engelsk sies det ​The deep state ​eller på norsk ​Den utenomparlamentariske makten​.

Norsk venstreside, tilsvarende​ den i​ USA, kaller oss annerledes fedrelands-tenkende  som ​«høyreekstremister» eller fascister​ – ​- og dessverre sosialistene «flyter» bedre her enn der borte, med sin​ tiltatte ​falskhet pga vårt meget ensidige riksmedia​ som ​gjør deres ærend. Men ellers er den fortvilte situasjonen i Norge at vi sorterer under «en-verden-makten» naiviteten og EU, begge styrt av usynlige krefter, men med mange-billionæren George Soros på lag. Han har startet og/eller finansierer noe sånt som 200 venstreside kamp-organisasjoner og omtales over flere sider i boken til Dinesh D’Souza. Den er ny og på engelsk og er et vesentlig bidrag til å forstå den urolige verden vi nå opplever.

På engelsk, avslutningsvis siterer jeg derfor et avsnitt fra kapitlene (George Soros’s Venture Thuggery») og («Hitler’s Collection Boy») fra Souza’s bok, side 228: «We see how this trio of Heidegger, Marcuse and Soros puts its talents and resources behind thuggish leftist causes. Heidegger openly backed the Nazis. Marcuse and Soros promote Nazi tactics on behalf of a purportedly Left. Together this horrid trio played a big role in the destruction of our universities, the shameless leftist propaganda of the media, and the brown-shirt tactics of progressives today”.

         

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.