George Soros har enorme pengesummer til rådighet og har forstått hvordan man parer medier og humanitær innsats på en uangripelig måte. Hans mål: Å forandre historiens gang, i sær Vestens.

Soros har jødisk bakgrunn, men det er vanskelig å se noe jødisk ved hans virke. Tvert imot. Hans mål er å knuse den judeo-kristne sivilisasjon.

Soros har 32 milliarder dollar til rådighet i sin Open Society Foundation. Dem bruker han til å kjøpe seg innflytelse. De fleste er intetanende om at de har med Soros-finansierte medier eller institusjoner å gjøre.

Han går målrettet inn for å påvirke den offentlige mening. Den som kontrollerer mediene kontrollerer opinionen, og den som har penger til å kjøpe mediene har langt på vei vunnet. Det synes å være strategien han følger og ikke bare han. Det skjer en mediekonsentrasjon i Vesten som, fordi den er knyttet til en bestemt ideologi, er farlig for demokratiet.

Twitter Files-skandalen er ett eksempel. De fleste hovedstrømsmediene har tiet den ihjel. Som Brent Bozell fra Media Research Center sier: Deres svar på avsløringen av sensur var mer sensur.

Legg merke til én ting: Konservative tenketanker og prosjekter får adjektiv hektet på seg som peker dem ut som partiske. Det gjør ikke de venstreorienterte. De har acronymer og diverse betegnelser som ikke blir nærmere forklart og mottakeren aner ikke hva han står overfor. Han skal ta det at face value.

«The journalism groups Soros supports have the ability to mold public opinion on practically every continent and in many languages. They also insulate him from inquiry because reporters see him as an ally, not a target for investigation,» MRC Business analysts Joseph Vazquez and Daniel Schneider wrote.

Journalister kritiserer hverandre. Det skulle ta seg ut! De er jo på samme parti. Som Soros.

Venstresiden pleide å si at pengene ikke skulle bestemme. Nå er det pengene som bestemmer og pengene finnes på venstresiden. Derfor er venstresiden taus. Den mistet først eneretten til ytringsfriheten da den unnlot å støtte kritikere av islam. Nå er den sønderlemmet av alliansen med pengemakten.

Soros hånd er over alt.

«The 92-year-old philanthropist’s multimillion-dollar efforts promoting his bizarre ‘open society’ agenda encompass some of the most radical leftist ideas on abortion, Marxist economics, anti-Americanism, defunding the police, environmental extremism and LGBT fanaticism,» they continued. «In the United States, Soros is known for his massive involvement backing liberal policies and politicians. Since the 2016 election, he has spent at least $200 million backing political candidates, which includes $29 million for local prosecutors and district attorneys.»

«Den 92 år gamle filantropens innsats på flere millioner dollar for å fremme hans bisarre ‘åpne samfunn’-agenda omfatter noen av de mest radikale venstreorienterte ideene om abort, marxistisk økonomi, anti-amerikanisme, definansiering av politiet, miljøekstremisme og LHBT-fanatisme,» de fortsatte. «I USA er Soros kjent for sitt massive engasjement som støtter liberal politikk og politikere. Siden valget i 2016 har han brukt minst 200 millioner dollar på å støtte politiske kandidater, som inkluderer 29 millioner dollar til lokale påtalemyndigheter og distriktsadvokater.»

Til å spille en så stor rolle og en så destruktiv rolle er det merkelig hvor lite kritikk som fremsettes mot Soros. Det er som han har et frikort. Under et intervju på Outnumbered på Fox, tok Newt Gingrich, opp Soros rolle. Da grep programleder inn og sa: -Vi snakker ikke om det her! Gingrich forsøkte igjen, med samme resultat. Dette var en ny opplevelse for Gingrich så han sa: -Så det er verboten? Å bruke det tyske uttrykket når samtalen dreide seg om Soros var det samme som å si at det var ekstra uhørt å forby omtale av ham.

Tucker har tatt opp Soros destruktive rolle mange ganger. Særlig hans kjøp av statsadvokater rundt om i USA som innfører en kriminellvennlig politikk. Mange har fått betale med ran, voldtekt og drap for Soros politikk. Det er ingen overdrivelse og han er fullt klar over det.

Soros var den største bidragsyteren til Demokratene foran midtveisvalget. Men det er gjennom Open Society Foundation at han finansierer et vell av organisasjoner.

Når han og Big Tech har samme agenda oppstår en farlig maktkonsentrasjon.

Soros is tied to The Marshall Project, the Biden administration’s since-dismantled Disinformation Governance Board, Project Syndicate, openDemocracy (based in the United Kingdom), the Poynter Institute’s International Fact-Checking Network, NPR, ProPublica, Free Press, a «litany of left-wing activist groups,» and a plethora of other outlets. Many of the outlets Soros helps bankroll are relied on by Big Tech and other journalists as sources of information, while others simply echo left-wing talking points.

 

Det er noe nærmest demonisk ved Soros’ program: Han vil sprenge kjernefamilien, frata politiet voldsmonopolet, og ødelegge amerikansk eksepsjonalisme, som er kjernen i Amerika, troen på at USA er noe spesielt. Soros står bak de åpne grensene, han vil ha fri flyt, som betyr trafficking i mennesker, barn og fentanyl.

The MRC believes Soros sees the hallmarks of an «open society» to include global governance, open borders, political unrest, and he regularly provides large donations to groups dedicated to «crushing» American exceptionalism and capitalism.

«Yes, a man who made tens of billions of dollars from capitalism considers it a threat,» Vazquez and Schneider wrote.

 

Folk er ikke klar over at de leser eller ser informasjon som er finansiert av Soros, som Project Syndicate, skribenter fra mange land som sender ut sine artikler på 66 språk.

«That’s how ambitious this man is,» Bozell said. «He is out to destroy the underpinnings of Western Civilization, and he’s using $36 billion that he is spending on it. This man is serious, he’s on a mission.»

«Det er hvor ambisiøs denne mannen er,» sa Bozell. «Han er ute etter å ødelegge grunnlaget for den vestlige sivilisasjonen, og han bruker 36 milliarder dollar som han bruker på det. Denne mannen er seriøs, han er på oppdrag.»

Det er merkelig at ikke politikerne kan si at det må være grenser for privat kapitals innflytelse på politikken. Soros kjøper seg politisk makt. Det første kravet burde være full transparens. Så kunne man stilt noen krav om at eierskapet ikke skal overskride en viss grense.

I stedet går utviklingen i motsatt retning: Big Tech og føderale myndigheter, dvs justismyndighetene og politiet, samarbeider med Demokratene om hvordan de skal manipulere opinionen og undertrykke konservative.

Dette spillet har kostet venstresiden all troverdighet. Den har gått til sengs med pengemakten som bruker sin makt til å ødelegge sivilsamfunnet.

Vi snakket etter Murens fall om at Vestens styrke var sivilsamfunnet.

Nå er vi ved å miste det. Det var en av de ting vi påpekte; Hvor svakt sivilsamfunnet var i Sovjetunionen.

Nå er vi på vei i samme retning.

 

 

https://www.foxnews.com/media/george-soros-influence-global-media-least-253-organizations-study-finds

 

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp julegavene fra Document!

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.