Kommentar

Norge ved utenriksminister Børge Brende ga over 600 millioner kroner til Clinton Foundation. Soros er del av samme nettverk og maktstruktur. Venstresiden er blitt de rikes domene og med ufattlige pengesummer kan de motvirke bevegelser i opinionen og gjennom frontorganisasjoner gi et inntrykk av legitimitet og engasjement. 

Hvis man tar et navn som faktisk.no legger man listen høyt. Spørsmålet man må stille faktisk.no er det samme som til overvåkerne, politi og myndigheter generelt: Hvem vokter vokterne?

Bare det faktum at faktisk.no er finansiert av mediene de er satt til å granske, burde reise spørsmål om habilitet.

Faktisk.no skal nå være faktasjekker for Facebook. De tilhører samme ideologiske segment. Det karakteriseres ved en egen grad av hybris: De vil ikke bare ha monopol på fakta, men på sannhet.

Da vet alle med livserfaring at det stikker noe under. Folk som tror de har definisjonsretten på sannhet lider av storhetsvanvidd eller maktsyke. Facebook, Google, Twitter, Jeff Bezos gjør begge deler.

Derfor har de gått i krig mot en folkevalgt president og forsøker å undergrave, ikke bare hans posisjon, men også hans legitimitet.

Money talks

En av de største undergraverne er George Soros og hans Open Society-stiftelse.

Den tidligere AKP’eren Pål Steigan skrev at Batory-stiftelsen i Polen skulle få bestyre hele Norges bidrag til EØS-avtalen på syv milliarder. Det viste seg å være feil.  Men:

Siden 2009 har Batory-stiftelsen i Polen forvaltet rundt 360 millioner kroner i norsk støtte til sivilsamfunn og demokratibygging.

I Polen er det mye penger.

Det faktisk.no ikke nevner er at Batory-stiftelsen motarbeider de tradisjonelle konservative verdier Polen bygger på. Særlig fremmer man LQBT-rettigheter. Dette oppleves som undergraving av den polske staten og er en av hovedgrunnene til at Polen og Ungarn vil ha kontroll på bruk av pengene.

Faktisk.no nevner ikke denne verdikonflikten, selv om den er fundamental. Hvorfor ikke? Fordi oppmerksomhet rundt den kan føre til uvelkommen oppmerksomhet rundt promotering av transkjønnethet og nøytral ekteskapslovning. I gamle dager ble det Norge krever kalt imperialisme. EU-landene driver moralsk imperialisme overfor landene i øst og tro at disse landene er klar over det!

Men norske medier liker ikke å belyse konflikten. De vil gjerne at Vesten skal fremstå som utviklingens spydspiss. Alternativet til Merkels Europa males i de verste farger.

Dette kan polakkene, tsjekkere og ungarere. De er blitt «undervist» av motstanden de møter – også på hjemmebane – og er blitt klar over hva de står overfor. Derfor er ikke motstanden blitt mindre med årene. Den har vokst.

Men Merkel, Macron, Juncker og Erna Solberg tror de kan tukte ungarerne og polakkene. Det kan de ikke. Ungarere og polakker ser hva som skjer i Vest-Europa. De vil aldri gå med på en slik politikk.

Vest-Europa «hater» at det finnes et alternativ. Visegrad-landene er levende symboler på at en annen politikk – og NB! andre verdier – er mulige.

Derfor må de knuses.

Det er dette pengene fra Norge skal gå til.

  • For perioden fram til 2024 skal Norge skal gi rundt en halv milliard kroner til sivilsamfunnet i Polen. Sammen med to andre organisasjoner er Soros-stiftelsen «The Stefan Batory Foundation» kandidat til å forvalte disse pengene.

Faktisk.no tematiserer ikke verdikonflikten og de lyver om George Soros når de skriver:

Batory-stiftelsen ble etablert av ungarsk-amerikanske George Soros, som er kontroversiell blant ytterliggående i begge ender av den politiske aksen.

Faktisk.no slår fast at Soros er omstridt på begge sider. Hvilke venstreorienterte er kritisk til Soros? Kan vi få noen eksempler?

Uttalelsen er en klassisk manøver for å gi inntrykk av at det er faktisk.no som er objektiv. Men Soros er ikke omstridt på venstre fløy, av den enkle grunn at han finansierer store deler av venstresiden både i USA og Europa.

Med denne formuleringen unngår faktisk.no å berøre at Soros’ penger i dag undergraver den demokratiske prosessen i Vesten. Hadde det vært en person på høyre side som hadde brukt penger i et slikt omfang ville han blitt utropt til samfunnsfiende nummer 1.

Det faktisk.no beskriver er en maktstruktur, men faktisk.no tryller vekk makten ved å kalle Soros for «omstridt av begge fløyer».

I forrige periode var det Stefan Batory Foundation som forvaltet den norske sivilsamfunnsstøtten. Det betyr at det var disse som fordelte 37 millioner euro ut til andre organisasjoner som gjennomførte prosjektene. Til sammen fikk 548 prosjekternorsk støtte.

Batory-stiftelsen ble etablert i 1988 av den ungarskfødte finansmannen og filantropen George Soros . Gjennom sin organisasjon, Open Society Foundation , jobber han for demokrati og menneskerettigheter, global integrasjon og flyktningers rettigheter. Mangemilliardæren er også en viktig støttespiller for Det demokratiske partiet i USA.

Dette har gjort Soros til en omdiskutert mann i ytterliggående miljøer både på høyre og venstre fløy. De ser på ham som en forkjemper for innvandring, globalisme, homofili, liberalisme og en rekke andre ting de misliker.

Makten Norge er en del av skjuler seg. Faktisk.no ramser opp de sakene Soros slåss for: menneskerettigheter og demokrati. Hvilke venstregrupper er mot homofile rettigheter og innvandring? Faktisk.no undervurderer leserne, men forklaringen er enkel: På den måten skjules at dette er den samme maktstrukturen Faktisk.no er en del av.

Det faktisk.no hopper glatt over er at disse begrepene i dag ikke er entydige: Demokrati og menneskerettigheter kan bety forskjellige ting. EU/Berlin/Brussel vil gjerne ta patent på dem.

De to kreftene som har vist at det finnes alternativer  er Trump og Brexit-britene. Derfor føres krigen mot Trump med en uforsonlighet som savner sidestykke.

Senest i går var Tony Blair ute og krevde ny folkeavstemning. Han sa britene ikke visste hva de stemte for.

Liberalerne trekker frem et vetokort: Når demokratiet går dem imot og produserer valg de ikke liker, annuller de resultatet og sier det er ugyldig.

Trump og Brexit har fått denne anti-demokratiske, elitære holdningen frem i lyset.

Faktisk.no er et forsøk på å utvide herredømmet til å omfatte sannheten.

De er lett å gjennomskue.

 

 

Nei, Norge gir ikke syv milliarder kroner til en Soros-stiftelse

 
Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!