Sakset/Fra hofta

Jarslaw Kaczynski leder Lov og rettferdighet-partiet. Han er representant for alt den identitære bevegelsen er mot: Hvit, middelaldrende mann med kristent livssyn, en levning fra en tid som Vest-Europa har lagt bak seg. Vest-Europa stormer frem mot en lysende fremtid, akkurat slik Sovjetunionen gjorde. Polakkene husker fortsatt forskjell på propganda og virkelighet.

Norge vil bestemme hvem som skal fordele EØS-midler til det sivile samfunn i Polen. Nok en gang har Norge valgt den Soros-støttede Batory-stiftelsen og fatter ikke hvorfor den polske regjering stritter i mot.

Det gjelder de 530 millioner kronene som skal brukes til såkalt sivilsamfunn og organisasjoner. Målet er å styrke demokrati, likestilling, menneskerettigheter og beskyttelse av sårbare grupper. Denne potten skiller seg fra de andre fordi myndighetene i landet ikke får forvalte disse pengene selv. I stedet er det krav om at en uavhengig organisasjon, en såkalt fondsoperatør, skal gjøre det.

Aftenposten og norsk UD har samme syn på Polen og Ungarn. De står for EUs verdier, som betyr fremheving av nye minoriteter på bekostning av de hevdvunne majoritetene.

Problemet er at EU/Norge/Aftenposten står for et annet syn, men vil ikke vedkjenne seg det. De later som om det er de som står for et liberalt demokrati. Hva Polen og Ungarn står for er ikke klart, sett med Brussel/UD/Aftenpostens øyne, men det er ikke bra. Polakkene er halstarrige.

Allerede i sommer var det uenighet om valget av såkalt fondsoperatør på grunn av protester fra polakkene. Da var partene enige om å gjøre et nytt forsøk. To dager før det skulle avgjøres på ny, trakk polakkene seg.

Da skar Norge og de andre giverne igjennom og pekte ut Batory-stiftelsen til å gjøre jobben. Giverne mente at stiftelsen var den klart beste kandidaten. Den forvaltet pengene også i forrige periode.

Aftenposten spiller sitt anstendighetsspill hvor de lar Polen sitt igjen som fordomsfull. Soros er blitt et hatobjekt for høyresiden, heter det.

For å gjennomføre dette skuespillet må Aftenposten spille troskyldig/enfoldig. Soros har kjøpt seg innflytelse i et omfang som undergraver den demokratiske prosessen. Hans Open Society Foundation finansierer en rekke organisasjoner i USA og Europa som undergraver tradisjonelle grenser og normer. Det er en grunn til at Soros-navnet har fått en dårlig klang. Enten det er Black Lives Matter eller migranter inn i Europa: Soros står bak.

Polen og Ungarn har erfaring med kommunistisk undergraving. De er på vakt mot nye former. De ser tilstanden i Vest-Europa og sier nei takk!

Lederne for Batory-stiftelsen toucher innom problemfeltet, men Aftenposten utdyper ikke nærmere hva som ligger bak uenigheten.

Ifølge daglig leder Ewa Kulik-Bielińska handler motstanden mot Batory først og fremst om arbeidet deres for et liberalt samfunn. Hun sier at Polen er blitt et langt mer polarisert samfunn.

– Regjeringen er under press fra høyreorienterte grupper. De reagerer på at Batory-stiftelsen gir penger til organisasjoner som fremmer like rettigheter og likestilling. Dette er organisasjoner som ikke er basert på tradisjonelle polske familieverdier. Vi følger ikke den rådende ideologien i regjeringen, sier hun til Aftenposten.

Hva betyr «like rettigheter og likestilling»? Det betyr f.eks kjønnsnøytrale ekteskap, at homofile og transseksuelle skal ha de samme rettigheter som heterofile og ha rett til kjønnsskifte. Det er den slags verdier som polakkene klarer seg uten. De ønsker et tradisjonsbundet samfunn som beskytter kjernefamilien.

Aftenposten tør ikke spesifisere uenigheten. Da vil det kanskje kommet frem at flertallet av den norske befolkning er enig med polakkene.

 

Da de norske pengene til demokrati og menneskerettigheter skulle deles ut, trakk polakkene seg i protest.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!