Angela Merkels uttalelser om at forholdet til USA og Storbritannia ikke lenger er til å stole på, er et seismisk skifte, men kanskje på en annen måte enn hennes tilhengere ser for seg?

Allerede rett etter valget i USA utropte aviser som New York Times og Washington Post Merkel til leder av den frie verden. Hun kunne observere Trump på NATO-toppmøtet og G7-møtet og konkluderte med at Tyskland ikke lenger kan stole på USA.

Liberalere ser dette som tegn på lederskap. Merkel tør å ta ansvaret.

“This seems to be the end of an era, one in which the United States led and Europe followed,” said Ivo H. Daalder, a former United States envoy to NATO who is now the director of the Chicago Council on Global Affairs. “Today, the United States is heading into a direction on key issues that seems diametrically opposite of where Europe is heading. Merkel’s comments are an acknowledgment of that new reality.”

Men det synes som om liberale av en bestemt type omskriver historien til å passe dagsaktuelle behov. Det stemmer ikke at Europa har diltet i hælene på USA, og det er særlig Tyskland som har markert avstand. Hvem husker ikke utenriksminister Joschka Fischers ord til Donald Rumsfeld på sikkerhetskonferansen i München i 2003, ,da Rumsfeld forsøkte å overbevise om riktigheten av å invadere Irak: – But I am not convinced, sa Fischer i fistel. Rumsfeld ble sur, og USA og britene måtte go it alone.

På samme måte er det disse nasjonene, pluss Danmark, som har trukket lasset i Afghanistan. Tyskland vil ikke ha blod på hendene. De vil bare ha pengene som følger med hegemoniet i Europa.

Hva slags Europa vil det bli som Tyskland skal lede uten britene som motvekt? Franskmenn har antiamerikanske. Kan det bli Trump-hatet som forener dem?

Tyskerne virker å ha blitt trygghetsnarkomaner, og gjenvelger en overvurdert Merkel.

Hvordan skal Tyskland skulle lede et Europa som det drar fordeler av?

Red. traff en greker på besøk i Oslo og spurte om det var riktig slik det sto beskrevet i DN, at tyskere drar til Athen og kjøper seg leiligheter til det som for dem er en bagatell. Jo, det stemmer, svarte atheneren og ikke bare der, men også eiendommer ute på øyene. Tyskerne har penger.

Men det er jo paradoksalt, svarte undertegnede: De sitter med bukten og begge endene i gjeldsforhandlinger og har fordelene av å være on the top i handelen. De kan tvinge Hellas i kne og bruke overskuddet til å kjøpe seg inn i Hellas.

Helt riktig, svarte grekeren. -Så hvor mye Europa-følelse blir det av dette, spurte undertegnede og fikk en besk latter til svar.

Dagens EU har ingenting med Europa å gjøre. Det er en gradvis avlæringsprosess i europeisk samhold. EU er et bankenes og stormakten Tysklands domene. Derfor er entusiasmen for EU-prosjektet svakere enn en flau bris. Folkene i sør ser at det er et splittet kontinent – de har aldri kunnet utnytte euroen slik Tyskland har.

I tillegg er det nå en kløft vest-økst: Hvor Brussel, Paris og Berlin er enige om å tukte Polen og Ungarn. De synes ikke å forstå noen ting av hva de holder på med. I Warszawa og Budapest vil slike metoder bare mobilisere velgerne bak regjeringene.

Men det sier noe om stemningen på EU-hold at en avis som Bergens Tidene heier på Merkel og Juncker og vil at de skal tukte østeuropeerne.

Dagens leder åpner med:

Liberale verdiar er under press, også innan EU. Spesielt ille er det i dei tidlegare austblokklanda Ungarn og Polen. Heldigvis aukar viljen i EU til å bruke sterkare sanksjonar.

Situasjonen tegnes i sort/hvitt, alt er moralistisk og glassklart:

I mars vedtok parlamentet i Ungarn å sperre alle asylsøkjarar inn i grenseleirar med strengt vakthald. Samstundes held politikken for å kneble opposisjon fram, mellom anna gjennom lover som skal hindre «innblanding frå organisasjonar med utanlandsk støtte».

Avisen siterer Viktor Orban på at han vil ha et illilberalt demokrati, men lederskribenten forstår ikke at dette ikke nødvendigvis betyr autoritært. Orban sier nei til dagens liberale modell som sprenger tilliten og sammenhengskraften i samfunnet med en grenseløs toleranse. Det er nettopp resultatene i Vest som får Øst til å si: Dette ønsker vi ikke. Vest har ikke klart å stige av hesten, men vil nå angripe.

EU sentralt vil tvinge Ungarn og Polen til å ta imot «flyktninger». Polakker og ungarere vet hva dette betyr: De får en muslimsk populasjon som ved menneskerettighetens hjelp vil vokse automatisk og uten at myndighetene kan gripe inn. De sier nei. Kommisjonen truer med å trekke landene for EU-domstolen. EU-parlamentet truer med sanksjoner.

Bra, sier Bergens Tidende. Gi ungarnere og polakkene pryl, så kanskje de lærer.

Noko som kan vise seg å bli meir effektivt, er å straffe landa økonomisk.

Med Storbritannias utmelding av EU forsvinn store inntekter, som spesielt har kome dei fattige landa i Aust-Europa til gode. Polen og Ungarn vil trengje velvilje for å unngå for store kutt. Det gjev resten av EU betre kort på handa, kort EU bør ta i bruk.

Bergens Tidene har ingen innsikt i sin egen psyke. De stiller ingen spørsmål til hva slags Europa vi vil få hvis Vest skal kunne straffe Øst.

Brussel, Paris og Berlin viser ingen innsikt i de reelle problemene som valget av Trump og Brexit er uttrykk for. Det er samme type problem som gjør at Ungarn og Polen for alvor har satt seg på bakbena.

Og dette skal bli Merkels finest hour?