Neukölln, Berlin. Foto: Steen Raaschou

Spør en tilfeldig norsk person på gaten om hva han synes om Donald Trump, presidenten i verdens frieste land. Som ligger an til fire nye år i det Hvite Hus. Svaret er nær unisont negativt, en forfeilet, en farlig mann. De fleste hverken vil eller gidder høre om andres meninger eller om  alternative medier, en nær grenseløs overlegen likegyldighet. Da er indoktrineringen sannelig kommet langt i et selvgodt dekadent folk. For med riksmedia og NRK i spissen er vesentlige meningsforskjeller hverken mulig eller tillatt. Unntaket er de nye sosiale medier som dog fordrer elektronisk mottak som ikke er alle forunt, samt et visst individuelt nysgjerrig initiativ. Kanskje vanskeligst nå for de eldre.

Hva vet egentlig gjennomsnittspersonen i Norge idag, utover hva riksmediene politisk og  propaganderende pumper oss fulle med. En kontinuerlig ensidig negativ Trump-kampanje  føres nemlig gjennom de store og de mange medier, samt de nær umerkelige, stadige NRK-drypp. Folk er ikke engang disponert til å høre om, enn si diskutere en alternativ vinkling. Så stae, strie og overbeviste er folk blitt. Stalin ville misunt Norge et slikt temmet ensrettet og konformt lydig, ja rett og slett fordummet folkeferd.

Er amerikanerne, i motsetning til oss, stokk dumme, eller er forklaringen at i USA er ikke alle like hjernevasket? For der kan folk velge mellom private ikke-statsfinansierte og alternative og konkurrerende, divergerende medier med friere meninger. I Norge får du knapt høre om en annen, ei heller internasjonal, virkelighet fra andre enn nettstedet document.no som er helt gratis for alle å lese og å avspille. Det er forbausende mange som ikke har fått dette med seg. Der får du nemlig de mange både norske og internasjonale nyheter som våre riksmedier helst ser vi ikke skal få høre. Men vær du sikker, regjeringsmedlemmer og politiske ledere i Norge leser det sistnevnte nettstedet jevnlig. Om ikke annet enn i rent selvforsvar.

Nå er det slik at de fleste europeiske land har ledere som er liberalistiske sosialdemokrater og som føler seg truet av konservative Trump som bramfritt tør kritisere dem. Men ikke usaklig, og langt mer diplomatisk faktisk enn de europeiske lederne som omtaler ham direkte hatefullt. For Trump står opp mot det overnasjonale EU og andre internasjonale konstellasjoner som er bemannet med politiske fordelsfolk som knapt tenker eller arbeider for egne fedreland, rene  karriere-politikere, de såkalte globalister som fremmer utopien om en liberalistisk, grenseløs, snill og trygg verden. Mens sannheten nærmest er den motsatte. All terroren beviser det, og den øker i takt med økende liberalisme.

For globalistene/liberalistene står Trump politisk i veien og det forklarer hvorfor de bekjemper ham rått med usannhet og hets. Han står samtidig i veien for de farlige islamistenes fremmarsj, hvilket den vestlige verden burde takket ham dypt for. Men for ledere å erkjenne seg selv forfeilet, det er dessverre for politikere flest knapt mulig – i deres løgnaktige spill om makt og fordeler, Norge er intet unntak – et land med en statsfinansiert propaganderende rikskringkaster som var vi Sovjets siste stat. Ja verre enn det, for dagspressen er likeså med venstrevridde redaktører overalt. Vi mangler sårt til en ærlig kontradiksjon. Det bemerkelsesverdige er at Putin sier liberalismen er død og er nasjonalist slik som Trump, akkurat slik som kineserene og japanerne enda mer er det. Så når sosialistene fabler om «en-verden» er det vrøvl. De er kun nyttige idioter til Europas islamifisering, og slik eliminerer de seg selv til slutt. For også de sekulære er vantro…

For de eldre av oss er politisk løgn gammelt nytt, helt siden 1945. Indoktrineringen her til lands har i mellomtiden vært så massiv at kun Sverige gjør oss rangen stridig… Men se, hvordan er det endt der borte?  Så katastrofalt at våre medier aktivt må skjule virkeligheten for den norske befolkning, som ellers kunne få øynene opp for islamiseringens mareritt. Hvorledes kan de norske riksmediene ønske oss en tilsvarende nasjonal ulykke og skjebne? 

Et rent ekstremistisk venstreside-anliggende som samtidig representerer et nasjonalt forræderi av verste klasse. De skyr intet for egen makt. Og skremmende, helt uten tanke på etterslekten.

Hvorfor vil Erna Solberg sågar som statsminister oss en unasjonal utforkjørsel tilsvarende Sveriges? Er det Angela Merkel hun igjen er et verktøy for som nå driver henne til en ny utenrikspolitisk kurs-forandring, vekk fra vår tradisjonelle Atlanterhavs tilknytning til fordel for Tyskland, Russland og Kina+ Har vi mer å hente i en slik østlig orientering? Dette hen mot totalitære land, selv Tyskland, som nå igjen slår ned på dissidenter, bare lytt til Merkel. Som et Nato-land har hun gjort Tyskland avhengig av Russland mht energi – og det uten et eget militært forsvar av betydning. Hvordan kan UD foreslå for vår statsminister en ny «østlig orientering» noe som tyder på sterk og sosialistisk underdanighet overfor EU? Eller er det Ernas forkjærlighet for fortapte Merkel og for pompøse Emmanuel Macron, som begge er kommet ut på feil side av EU utviklingen?

Det er direkte ansvarsløst å oppmuntre til likegyldighet mht en fortsatt ukontrollert multikulturell utvikling. Spesielt når den er fremdrevet av islamistiske fanatisk religiøse ledere som medgir seg hele Europa ønsket underlagt Allahs strenge og ufrie levesett. Der er ingen immigrasjon til, kun fra de dysfunksjonelle islamske stater. Det forteller mye om realitetene. Samt at imamene oppmuntrer til Allah-misjonering gjennom tilflytning til Europa og der med store barnekull. Dette er deres nye overtagelse- og underleggelses-taktikk, ikke med sverd i hånd som i tidligere tider. De hater oss vantro, og bak hjemmets lukkede  dører oppdras barna til å forakte oss. Slike kommer de i flertall til slutt.

 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Kjøp T-skjorten «kronisk norsk» fra Document her