Demokratene ved ordfører Bill de Blasio følger nærmest en oppskrift på anarki: Degradering av politiet, fritt armslag for aktivister og hjemløse. Kaos vokser organisk frem. Bildet er fra 1. juli. Foto: Mike Segar/Reuters/Scanpix (Tucker ligger nederst)

NTB pumper ut anti-Trump-meldinger døgnet rundt. Positive  nyheter får ikke omtale. Bestemte trekk går igjen:  Uberegnelighet og upålitelighet. Over lang tid har anti-Trump-mediene foreberedt en historie om at Trump enten vil gjennomføre militærkupp eller nekte å gå av.

Dette som følge av at de betrakter ham som en illegitim president.

Dermed blir episoder brukket ut av sin sammenheng og plassert inn i det mytologiske: Det at Trump advarte om at han ikke ville nøle med å sette inn militære hvis uroen kom ut av kontroll, ble til et bevis på Trumps sanne natur. At situasjonen utenfor Det hvite hus var ute av kontroll, underslo de samme mediene.

Tucker Carlson har i natt en fantastisk intro om at USA er rammet av to virus: Det ene kjenner vi. Også det fortsetter mediene å hausse opp, og unnlater å fortelle at antall sykehusinnleggelser er på et langt lavere nivå enn smittetilfeller. Og antall døde fortsetter å falle.

Vi ser den samme politiseringen av covid her hjemme som i USA. Også en pandemi er blitt politisert.

NTB rapporterte om 52.000 nye smittetilfeller onsdag. Hvor mange døde? Man må lese langt ned for å finne at det bare var 667. Demokratene satser på å begrave Trump i covid,  og vil fortsette lockdown så lenge som mulig.

Men folk er lei av karantene. De ser dessuten at det ikke er noen restriksjoner på BLM-demonstrasjoner som samler tusener.

Oppblomstringen av smitte er sammenfallende i tid med demonstrasjonene.

Demokratene vil ha i pose og sekk. Både lockdown av vanlige mennesker og fritt rom for aktivister.

Hysteri

Det andre viruset USA er rammet av heter hysteri og man får det ved å se på en sending fra MSNBC, sier Tucker. Når flere TV-kanaler kjører for fullt 24/7 med covid, BLM og anti-Trump er det ikke rart at en del gripes av det samme vanvidd.

Det er særlig folk som befinner seg i meningsindustrien og politikkens sentrum som gripes av dette vanviddet. Selv Republikanerne tror de må være med.

To senatorer, Ron Johnson og Lankford, foreslår på ramme alvor å avskaffe Columbus Day som feirer oppdagelsen av Amerika og erstatte den med Juneteenth, som ingen hadde hørt om inntil nylig. Det er dagen for slavenes frigjøring, men den har ikke vært feiret før nå. CNN har ikke nevnt den i en årrekke og selv Obama har aldri tvitreet om at “nå er det Juneteenth”. Ikke før BLM setter i gang.

Støtter mobben

Men de gjør svarte en bjørnetjeneste for dette er et antiamerikansk fremstøt. Å avskaffe Columbus Day samtidig som statuer av Columbus veltes og ødelegges er det samme som å si ja til mobben.

At to Republikanske senatorer kan foreslo noe slikt, sier mye om hvordan hysteriet griper om seg.

Man skal se medienes opptreden under ett for å få med seg hvor giftig og ondsinnet deres dekning er.

Trumps nye pressetalskvinne får spørsmål som: -Er presidenten lei seg for at Sørstatene tapte borgerkrigen?

Biden første pressekonferanse på 89 dager

De samme mediene behandlet Joe Biden med silkehansker tirsdag. Det var nesten tre måneder siden sist han holdt pressekonferanse. De få sekundene hvor man ser ham gå inn på scenen, har han den subbende gangen gamle får. Alt var avtalt på forhånd. Han later som han åpner for spørsmål, men så leser han navnene på de som han vet skal stille spørsmål og roter med navnene på avisene. Journalistene vet likevel ikke hva godt de kan gjøre for at han skal klare seg.

Et siste spørsmål om hans kognitive evner besvarer han med at han blir testet hele tiden og han kan nesten ikke vente til han får testet sine evner mot konkurrenten. Det hele er uforpliktende, generelt. Hvilke tester?

Da Trump tiltrådte drev journalistene hardkjør mot den undersøkende legen. Hadde de kjørte Trump gjennom kognitive tester? Da var det ingen pardon.

Nå later de som om mannen på scenen er den samme som var visepresident. Biden sier det samme som i 1993 og mediene vil ikke avsløre at han tror det er 1993.

En surrealistisk forestilling

Det er vanskelig å overdrive hvor absurd denne valgkampen er blitt: Biden vil ikke holde folkemøter. Der kan han komme til å si noe galt. Han foretrekker å sitte i bunkeren i Wilmington. Men nettopp det gjør ham mer og mer forvirret.

Vil han møte Trump til debatt? Ingen vet. Han kan bli tvunget.

Foreløpig holder mediene opp bildet av Biden slik han var. Den trygge, moderate. Amerikanerne klynger seg til at han kan gjenopprette normalen.

Men selv 20 prosent av Demokratene mener han er “gone”.

Farlig mann

For å kompensere den senile kandidaten må mediene hausse opp hvor farlig mannen i Det hvite hus er.

Han planlegger valgfusk, skal vi tro NTB og hvis dette ikke funker, vil han nekte å forlate Det hvite hus!

Hvis du følger med på konservative medier vil du vite at Demokratene planlegger nettopp det de beskylder Trump for: Massivt valgfusk. Poststemmer åpner opp for valgfusk i stor stil og det er bevist at det har skjedd. Nå vil Demokratene ha det i et presidentvalg. Det kan så tvil om legitimiteten til resultatet, nettopp det anti-Trump-mediene beskylder Trump for å planlegge.

Dette er som en oppskrift på kaos og uro. Fra de samme medier som støtter BLM og raseringen av nasjonale monumenter.

Byttet roller

Trump ville ikke svare på om han ville respektere valgutfallet under valgkampen og det var en grunn til det: Mediene gikk amok mot ham.

Men da Hillary tapte gikk det ikke lang tid før hun sa at resultatet var rigget. Det later mediene som hun ikke sa. Grunnen er klar: De har heller ikke noensinne respektert resultatet.

De tre og et halvt årene Trump har sittet med makten har medier, Demokrater, NGO’er, Soros-støttede initiativ og akademia systematisk motarbeidet Trump som en illegitim president.

Den krisen USA befinner seg i, er en skapt, orkestrert krise.

Det er også en slags kulturell vestlig borgerkrig. NTB behandler amerikansk politikk som om den var norsk innenrikspolitikk.

Eksperter: Trump forsøker å delegitimere valget 

Det ble mottatt med sjokk og undring da president Donald Trump i forrige uke sa at det kommende valget blir det mest korrupte i USAs historie.

Helt uten bevis hevdet han fire måneder før valget i november, en av pilarene i det amerikanske demokratiet, at valget blir preget av juks.

– Vi kan ikke la dette skje. Men de vil så gjerne at det skjer, sa han i et møte med unge støttespillere i Phoenix i Arizona.

Dette er ikke noe nytt fra Trumps side. I 2016 kritiserte han den samme prosessen som førte til at han selv endte i Det hvite hus.

Først angrep han de republikanske primærvalgene som han kalte «manipulert av bossene», og så selve presidentvalget, der han beskyldte Hillary Clinton og Demokratene for å prøve å undergrave et fritt valg.

– Prosessen er manipulert. Hele valget blir manipulert, sa han i oktober, på et tidspunkt da anklagene om seksuell trakassering av kvinner haglet og meningsmålingene viste at han lå langt bak Clinton.

Avvises av ekspertene

Da som nå tilbakeviser alle eksperter hans påstander om valgfusk. Historien, iallfall de siste hundre årene, viser forsvinnende få tilfeller av fusk i amerikanske valg.

I et land der maktskiftet går fredelig og riktig for seg hver gang, er forsøkene til en kandidat fra et av de store partiene på å skape tvil om valget, et slående brudd på tiltro til USAs demokrati. At en valgt president gjør det, er helt uten presedens.

– Aldri, sier historiker Douglas Brinkley på spørsmål om noen tidligere president har brukt slikt språk.

– Det vi ser, er handlingen til en autokrat eller diktator, sier han.

Stemmer via posten

I år er det forsøket over hele landet på å utvide folks muligheter for å stemme via post, noe som koronakrisen har satt fart i, som Trump har grepet fatt i. Viruset er spesielt farlig for eldre, som er de som har høyest frammøte.

Det fins ingen tegn på at det tidligere har vært fusk i forbindelse med poststemmer, selv i delstater der valget er basert på posten, og Trump og mange av hans medarbeidere har selv gjerne stemt per post.

Men det har ikke hindret Trump i å anklage Demokratene for å forsøke «å manipulere valget ved å sende ut titalls millioner av stemmesedler med Kina-viruset som påskudd for at folk ikke selv skal møte fram i valglokalet».

– Folk gikk til valglokalet under første verdenskrig. De gikk til valglokalet under annen verdenskrig. Vi kan trygt gå til valglokalet og stemme under covid-19, sa han i Phoenix-talen.

Ligger bak på målingene

Trumps anklager har for alvor tatt av etter at han den siste tiden er blitt liggende langt etter på meningsmålingene.

Mange mener at det han forsøker å gjøre, er å gjøre det vanskeligere for folk å stemme, særlig i de store byene, og dermed legge grunnlaget for å utfordre valgresultatet om han taper. Dette benekter både han og valgkampstaben hans.

Historikeren Julian Zelizer på Princeton-universitetet sier at det kan se ut som Trump forsøker å gjøre ydmykelsen mer utholdelig dersom han taper gjenvalget, men at det også kan være at han legger grunnlaget for å forsøke å få valget underkjent.

Frykter kupp

– Det som er realistisk å se for seg, er en repetisjon av 2000, sier han og viser til hvordan høyesterett grep inn for å løse striden om hvem av George W. Bush og Al Gore som vant Florida og dermed hele valget.

Hvis marginen ved årets valg også blir knapp, kan Trump gå til retten og sette i gang en kampanje for å si at valget er stjålet og dermed legge hindringer i veien for opptellingen.

Brinkley er enda mer bekymret og spør seg om Trump overhodet vil forlate Det hvite hus om han taper.

– Trump er i gang med å legge grunnlaget veldig klart for at han ikke vil forlate Det hvite hus. Jeg tror han er ferd med å gjøre scenen klar for å si: «Jeg går ikke. Valget var juks».

Ødelegger tilliten

Selv om det ikke går så langt, gjør Trumps påstander og beskyldninger at folk mister tilliten til valgsystemet.

– Det skaper kaos og bryter ned hjertet av det demokrati er, sier han.

Amerikanerne har allerede begynt å bekymre seg for sikkerheten og integriteten til november-valget. En måling i februar viste at bare en tredel har stor tillit til at alle stemmene blir telt.

På den annen side har amerikanernes tiltro til å stemme via posten økt kraftig under koronakrisen. 60 prosent sier de støtter at velgerne skal få sende inn stemmeseddelen i posten.

Men det er langt høyere støtte blant demokratene, noe som kan betyr at Trumps retorikk har fått gjennomslag hos hans republikanske velgere.

Beskylder Demokratene

I Det hvite hus blir det sagt at Trump har kritisert prosessen fordi Demokratene forsøker å bruke viruset som et påskudd til å vri valget i deres retning.

– Jeg tror presidenten bare snakker om dette fordi Demokratene prøver å endre reglene til sin fordel under påskudd av viruset, sier Justin Clark i Trumps valgkamp.

– Et hastverksarbeid med å innføre et nytt valgsystem før november bare øker den reelle bekymringen for sikkerheten ved poststemmer uten skikkelige forholdsregler, sier talskvinne Sarah Matthews i Det hvite hus.

– Alle amerikanere fortjener et valgsystem som er trygt, og president Trump trekker fram at Demokratenes plan for et massivt poststemmesystem åpner for fusk, sier hun.

Klart tryggest

Men dette avvises at Wendy R. Weiser, som er direktør for demokratiprogrammet på New York Universitys juridiske fakultet.

Hun sier at studie etter studie viser at disse bekymringene er helt uten grunnlag i virkeligheten. Selv om ikke noe system er helt uten risiko for fusk, er utvidet stemmegivning per post «det klart tryggeste og nødvendigste svaret på en pandemi».

Hun mener at Trumps forsøk på å foreslå noe annet er ekstremt ødeleggende for USAs demokrati på en rekke områder, og hun viser til at det er nettopp det utenlandske motstandere sier for å undergrave tilliten til USAs politiske system.

– På en måte gjør Trump jobben for dem, sier hun.

Det er viktig å dokumentere hva leverandøren til norske medier produserer om valget i USA. Som man roper i skogen får man svar: Den systematiske kampanjen vil over tid gjøre noe med publikums innstilling til USA. Norge polariseres i takt med USA.

Tucker er et must, lyden er tidvis ikke den beste, men programmet er komplett

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.