Gjesteskribent

Fri flyt – maleri av Rolf Groven ble Høstutstillingens mest omdiskuterte maleri i 1992. Foto: Lise Åserud/Scanpix.

Rolf Groven var selve EF-maleren, han vistse hvordan politikerne ga bort landet til EF: Vi ser fra venstre Thorvald Stoltenberg, Kjell Bækkelund, Thorbjørn Jagland (m kikkert) Carl Ivar Hagen, Helmuth Kohl svinger seidelen, Kaci Kullmann Five, Falsen, Yngve Hågensen og Lars Jacob Krogh. Venstresiden var intenst nasjonalistisk. Nå 25 år senere er vi blitt mer på ferden og meldt oss i det ene traktaten etter den andre. Grasrota viser et overveldende flertall mot EU, og likevel er vi med. En utrolig utvikling som sier noe om det norske demokratiets vitalitet.

Avskrellet alle forklaringer og bortforklaringer fra våre middelmådige unasjonale maktpolitikerne, hva som gjelder er sunt bondevett, medmenneskelig respekt og gudstro. Noe som dessverre mangler kapitalt i vår dagens politikerklasse: Globalistene vil gi vårt land vekk til overnasjonale tildels meget korrupte nettverk.

Sosialistene har lenge ofret sannheten og «forsynt» seg av politisk egoistiske grunner. Det samme gjør globalistene i vår tid når de underkjenner viktigheten av nasjonene og deres lim og kultur. I tillegg tillates nå klimahysteriet å destruere kapitalismen som har rådd i minst 150 år. Altså klima misbrukt som «unnskyldning» for politisk egen makt og en ny verdensordning. Uten overhodet et ord om vitenskap eller CO2 er dette ren galskap blitt. «Klima» er slik bare en ny Vestens «brikke» i globalist-spillet som Kina, Russland og mange andre land bryr seg døyten i. Derfor er «en-verden» tanken en absolutt uvirkelighet som representeres best av det korrupte FN og det totalt udemokratiske EU. Diktatur er neste, om ikke Brexit sprenger unionen og/eller EU desintegrerer seg selv.

Bare naive lar seg lure av globalistenes karriere-spill, det  inkluderer vårt UD med en enfoldig Høyre-utenriksminister i spissen – som i FN stemmer med de ca 40 muslimske landene mot Israel, nær sagt uansett. En ny «skam» nylig ved å gi Israel skylden for kvinne-undertrykkelse i det islamistiske Palestina. Dersom som forlydende slik stemme-avgivelse er for å fremme norske posisjoner i FNs sikkerhets-råd er det aldeles ikke formildende, tvert imot. Jeg referer til document.no den 27/7/19 under tittelen «Ingen grenser for hva Norge stemmer for i FN».

Gammelt nytt, men Norge mangler opplysnings-jevnbyrdighet med sosialistenes kontroll over dags-debatten gjennom sitt media med NRK i spissen (det såkalte «media-trollet» med dets mange hoder…). Derfor mangler bl.a. kollektiv oppvåkning mht islam. Sistnevnte representerer anti-krist som folk flest ikke ønsker skjebnefellesskap med, men ikke tør si fra. En annen og uhellig «allianse» søkes mellom kristendom og ateisme, ut fra sosialistenes ønske om å skape sin egen verdens-ordning. Men totalt undervurderer de religionenes kraft enten den utgår fra islam eller fra kristendom. Dette fordi sosialismen i seg selv er både ånds-tom og i konflikt med den menneskelige natur. Nei, venstre-siden svømmer i sin egen ego-verden-utopi.

Og det helt til tross for at der ikke finnes et eneste sosialistisk land som ikke endte opp samfunnsmessig etter-slepende og dysfunksjonelt. Det siste eksempelet er Venezuela av  NRKs medarbeidere tidligere fremholdt som selveste drømme-samfunnet. Men likevel mauler sosialistene fortsatt på med sitt forlokkende prat hvorved de lover og lyver så hardt at de nær tror det selv. Jonas Gahr Støre som kapitalist vet bedre, det gjør også billionæren George Sorus, men begge arbeider ut fra sine respektive egoistiske fordels-strategier. Deres sanne «jeg» synes bevisst skjult, og ikke vet jeg annet enn at førstnevnte «trikser» (til tross for sin Ap-tilhørighet) med svart arbeid og annet. Mye vil ha mer.

I den norske media-verdenen eier alle i hverandre og/eller i deres felles «nyhets-leverandører», et mer eller mindre koordinert monopol som inkluderer nettstedet faktisk.no som samarbeider med Facebook og med andre om å kontrollere, dvs forhindre alt annet enn «konforme» ytringer. Ta en titt på hvordan Fox News og CNN rapporterer meget forskjellig i USA og slik gir folk en anledning til selv å vurdere hva som best representerer sannhet og sunn fornuft. Poenget er, slik får folk den kontradiksjonen det sanne demokratiet er totalt avhengig av, og som vi så sårt mangler i Norge. Etter seks år i statsminister-stolen har Erna Solberg fremdeles ikke tatt tak i det ensidige NRK-monopolet. Passivt, hvorfor? Det er forøvrig bemerkelsesverdig hvordan hun får operere rimelig beskyttet – om da det ikke er fordi sosialistene lever godt med globalistiske konforme henne inntil de selv kan komme til makten…

Gjennom tidene har verden forandret seg. Renessansen referer til en tidsperiode i Europa fra rundt 1350 tallet som gjorde forskjell, dvs oss bort fra «barbariet» og den tidligere mørkere tidsalderen – som inkluderte islamismen fra 600 tallet av. Nå sprer barbariet seg igjen når Vesten ikke engang makter å stå opp for seg selv og egen kultur. Det minner om dekadensen som felte Romerriket, om brød og sirkus for å holde massene i ro. Men som tapte opp mot mindre siviliserte mer brutale inntrengere fra utsiden. Skal historien gjenta seg? Fordi demokratiet er blitt sprikende svakt og tungrodd – opp samtidig mot kyniske slagkraftige land som Kina og Russland.

Avskrellet alle forklaringer og bortforklaringer fra våre middelmådige unasjonale maktpolitikerne, hva som gjelder er sunt bondevett, medmenneskelig respekt og gudstro. Noe som dessverre mangler kapitalt i vår dagens politikerklasse: Globalistene vil gi vårt land vekk til overnasjonale tildels meget korrupte nettverk. Det vil sosialistene også, som samtidig ønsker de milde kristne totalt marginalisert, men ulogisk ikke de voldelige islamistene. Enten det eller de tør ikke. Men det skal de få oppleve, at mens vi kristne fungerer fredfullt innen demokratiet og i og blant dets mange forfeilede, blir islamistene noe ganske annet og fremtidig mer uregjerlige å forholde seg til. All erfaring viser det, men pytt pytt hvem bryr seg om slekters gang?

Vi kristne anerkjenner at Herren er Gud – så vit dere alle – som kristne føler vi oss aldeles ikke som marginaliserte. Tvert imot, vi føler oss kallet til seier, selv i en tid med farlig religiøs flexibilitet utvist fra den stats-subsidierte norske kirken. Som med sine politiske biskoper i spissen er på lag med sosialistene for maktens skyld. Intet nytt i at kirkens ledere finner det mest bekvemt å være på lag med den politiske makten, all kirke historie viser det helt fra fariseerne på Jesus tid. Men bemerk at intet makt-system enten politisk eller religiøst, setter

pris på det frie ord. Spesielt og typisk tidligere mht den katolske delen av kristenheten. Men også «protestantene» bøyer nå av heller enn å konsentrere seg om det bibeltro kallet de vitterlig ble vigslet til. Martin Luther ville vært sterkt forarget, han som med livet som innsats fremmet «forskjellen» for 500 år siden.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Les også

-
-
-
-
-