Debatt

SANNHETSMINISTERIET
Krig er fred § Frihet er trelldom § Uvitenhet er styrke

Til
Kjærlighetsministeriet
Gjenpart:
Overflodsministeriet
Fredsministeriet
Alle berørte underliggende direktorater og etater

Direktiv (775/S/27.09.16/pag ) vedrørende operasjonelle tiltak for korrekt statistikk over brudd på Straffelovens bestemmelser.

Store Mor er bekymret over kriminalitet og statistikk som kan tyde på at politi og påtalemyndighet i land vi har gode forbindelser til, og ofte sammenligner oss med, har en rasistisk praksis. De rettsforfølger etniske grupper forskjellig. I USA er spesielt de som tilhører etterkommere fra den afrikanske kontinentalgruppen betydelig overrepresentert i fengsler og rettssaler.

Alle vet at alle folkegrupper er like lovlydige. Denne selvinnlysende sannheten bekrefter dermed at Politi og Påtalemyndighet i nevnte land har en rasistisk praksis.

Dessverre har det, på tross av at vårt sentrale statistikkontor (SSP) har forsøkt å hindre en slik rasistisk praksis i vårt land, kommet påstander om at enkelte folkegrupper er overrepresentert angjeldende brudd på Straffelovens bestemmelser.
Dette ble senest hevdet av Politiinspektør Tom U. Bredesen i avisen Fedrelandet. Det er beklagelig at en av tjenestemennene i Kjærlighetsministeriet gir næring til slike rasistiske spekulasjoner.
Vi har imidlertid med tilfredshet notert oss at hans sjef Politimester Jan Svik i Sør-Vest politidistrikt ved resolutt inngripen har gjendrevet Politiinspektørens rasisitiske statistikk med riktige korrigerte tall. Slike hendelser som er referert her er dessverre ikke unike og tjenestemenn som sprer uriktig, rasistisk desinformasjon må regne med disiplinære forføyelser.

På grunn av dette har Det Kompetente Organ i dag fattet følgende operasjonelle tiltak som vil gi de ønskede korrekte tall i statistikken som gjelder Straffeloven.
Politiets tjenestemenn skal alltid og til enhver tid forholde seg til lovbrudd i henhold til gjerningspersonens etniske/religiøse tilhørighet i forhold til dens proporsjonale andel av befolkningen.
Konsekvens: Når 1 person fra f.eks den afrikanske kontinentalgruppen blir arrestert må 80 personer av den indoeuropeiske kontinentalgruppen arresteres.
Når politiet løsner skudd mot en kvinne av muslimsk/arabisk herkomst, skal det løsnes 150 skudd mot etnisk norske, kristne kvinner, siden dette tilsvarer disse gruppenes proporsjonale andel av befolkningen.

Disse operasjonelle tiltak skal umiddelbart iverksettes på alle nivåer i alle etater med ansvar i forhold til Straffeloven. Unnlatelse av å følge dette direktivet kan få karrieremessige konsekvenser.

Vi vil takke Store Mor som så årvåkent har funnet og påpekt dette beklagelige misforholdet i vår rettspraksis.

Prop A. Ganda Kommunikasjonsdirektør
SANNHETSMINISTERIET