Karine Haaland. Foto Øyving Thygesen

FAFOs undersøkelse på oppdrag fra Bufetat brukes bl.a. for å underbygge det utrettelig påpekte behovet for en nasjonal handlingsplan mot islamofobi.

Dette er tåpelig og ufrivillig komisk, og forteller mer om islamo-venstresidens 😉 fordommer og begrepsforvirring enn om klassikeren «nordmenns rasisme». 😉

FAFOs rapport er en etter min mening en useriøs undersøkelse som inneholder en rekke grunnleggende svakheter.

For det første er den «vinklet» og tilkjennegir i høy grad FAFOs egne, sikkert ubevisste og uten tvil ufrivillig komiske, forestillinger og fordommer mot folkegruppen etnisk norske. 😉

Som tydeligvis oppfattes her som a) tilhørende en slags «hvit rase», b) som at alle de 4443 spurte tilhører denne «rasen» og svarene er representative for rasen i Norge c) at folk som er homofile, muslimer, alkoholikere, straffedømte, transpersoner, funksjonshemmede etc., står utenfor denne gruppen – da en i undersøkelsen blir spurt om en er villig til å ha en fra denne gruppen som nabo.

M.a.o. – de spurte – «folk» 😉 – er da hverken homofile, muslimer, alkoholikere, funksjonshemmede eller desslike selv. 😉

Underforstått er FAFOs syn dette: I gruppen «vanlige mennesker» er homofile, muslimer, alkoholikere noe som eksisterer utenfor gruppen, som en – vanlige mennesker – må «forholde seg til». 😉

I FAFOs undersøkelse er 4443 personer – som det fremstår som at FAFO forutsetter består av «hvite», ikke-muslimske, heterofile, funksjonsfriske 😉 – blitt spurt om en rekke ting.

1) Bl.a. hvorvidt enkelte såkalte «raser» er mer intelligente enn andre.

Spørsmålet som FAFO – på oppdrag av Bufetat – stiller, er uryddig i seg selv.

Spørsmålet forutsetter at både den som blir spurt, forsker FAFO, oppdragsgiver Bufetat og den som leser rapporten, er enige i og innforstått med begrepet «rase» og om at dette begrepet har relevans.

Noen enighet om dette er ikke etablert på forhånd, og vi har i praksis en undersøkelse som forteller om noe som hverken de selv eller intervjuobjektene vet hva er – eller om eksisterer.
😉

Det undersøkelsen sier noe om, er da at blant 4443 spurte personer, er 25 % enige om at begrepet «rase» har relevans og at visse slike «raser» er mer intelligente enn andre.

Javel.

2) Siden FAFO ikke vet med sikkerhet noe om hvilke etniske grupper eller såkalte «raser» intervjuobjektene tilhører, eller om hvilke såkalte «raser» disse mener er mer intelligente enn andre – leverer undersøkelsen egentlig bare en bekreftelse på at blant 4443 personer bosatt i Norge, er 25 % enige at begrepet rase har relevans og at visse raser er mer intelligente enn andre. 😉

Den gir ingen svar på hvilke såkalte «raser» som oppfatter sin egen eller andres «raser» som mer eller mindre intelligente enn andre. Noe som hadde kunnet gi innblikk i om at det faktisk er slik at f.eks. «rasen hvite» oppfatter at den er mer intelligent enn andre «raser».

3) Likevel brukes svaret av bl.a. FAFO selv og andre – bl.a. NRK og Utrop – til å gi uttrykk for bekymring over etnisk norskes – her tilhørende den såkalt «hvite rase» – angivelige oppfatning om at andre såkalte «rasers» lave intelligens.

4) Undersøkelsen stiller også spørsmål omkring intervjugruppens forhold til plagget hijab.

Og tolker svaret – ikke entydig positivitet – som uttrykk for etnisk norske ikke-muslimers negativitet overfor folkegruppen muslimer.

FAFO kjenner ikke den religiøse eller etniske bakgrunnen til de som svarer.

Og de tolker likefullt prosentandelen uvilje mot plagget hijab som uttrykk for en overveiende fiendtlighet overfor folkegruppen muslimer, blant folkegruppen etnisk norske – her forstått såkalte «hvite» mennesker.

5) Folkegruppen muslimer regnes plutselig som en egen «rase» – dvs. genetisk gruppe – av folk som ellers bestrider at raser finnes. 🙂

Greit.

FAFOs undersøkelse er fordomsfull og gir i hovedsak uttrykk for og bekrefter rasistiske forestillinger hos FAFO selv. 😉

Den er verdiløs i forhold til annet enn å gi et ufrivillig komisk og ufrivillig innsyn i FAFOs egne fordommer. 😉

Til den som ønsker å iverksette handlingsplaner mot islamofobi – med eller uten FAFOs rapport i bakgrunn – vil jeg si:

Det er riktig at en god del ikke-muslimer og eks-muslimer i Norge er direkte fiendtlige og hatefulle til islam. Deriblant jeg. 😉

Andre igjen er skeptiske, kritiske, urolige etc. Deriblant jeg. 😉

Andre frykter islam. F.eks. på grunn av at en da har observert IS behandling av sivile, eller saudiarabisk eller iransk rettspraksis, eller selv har opplevd dette – tortur og vold, forfølgelse og drapstrusler – og blitt eks-muslim som følge av dette.

Årsakene til motviljen mot islam i Norge kan være mange og varierte, og du finner den blant norske borgere med ulik etnisk, religiøs og genetisk bakgrunn.

Dersom en vil kan en velge å oppfatte vår (ikke-muslimer og eks-muslimer av alle slags raser og etnisiteter) skepsis eller fiendtlighet eller frykt, som en grunnløs frykt – (fobi betyr grunnløs frykt) – og/eller som rasisme, hat og fordommer overfor en «rase» – forutsatt at denslags finnes 😉 – og at muslim er en slik «rase». 😉

Og da iverksette landsomfattende tiltak mot fenomenet islamofobi.

Men – dersom en vil iverksette landsomfattende tiltak mot noe, må en først undersøke om fenomenet virkelig eksisterer, hva det evt. består av og hvordan det arter seg.

Dette er FAFOs undersøkelse for mangelfull og for full av svakheter til å gi relevante svar på.

Min personlige oppfatning er at det vil bli med islam i Norge som det ble med samnorsken 😉 , nazismen, unisex-moten, pessaret, kommunismen, avholdsbevegelsen og all den andre idealismen som har blitt forsøkt tredd ned over hodene på den genetiske miksen nordmenn er og alltid har vært – det vil bli avskydd og latterliggjort. Dessverre.

Og at religionen islam vil få et enda større publikum av motstandere og latterliggjørere enn det den allerede har, dersom det iverksettes statlig styrte kampanjer og nasjonale handlingsplaner for å få den bedre likt.

Og slik folkelig motstand og latter er historisk sett vanskelig å gjøre noe med.

Selv ikke totalitære regimer som det en fant i Sovjet eller DDR, klarte å få bukt med «folkelig narr» og var plaget av dette i hele sin korte levetid 😉 .

Prøv heller noe annet, dersom du oppfatter at det eksisterer en gruppe mennesker tilhørende «den hvite rase» i Norge, og at disse må behandles kollektivt for diagnosen fobi overfor «rasen muslimer» eller religionen islam. 😉

 

Kjøp billetter til Katie Hopkins her


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂