Det er noe som skurrer når man står frem og nærmest hever seg selv opp på bekostning av mennesker som man har hatt ressurser til å vise har feil holdninger. Er det så lett? Og når man har tallene kan man bruke dem til å dukke the deplorables. Dette behovet synes å være noe eliten i Vesten deler. De samme menneskene sier de er mot polarisering. Mari Trommald, leder av Bufdir, som bestilte undersøkelsen. Foto: Vimeo/skjermdump.

 

Igjen en undersøkelse som viser at en del av befolkningen har feil holdninger. Det tilskrives lav utdannelse. Det høres fordomsfullt ut. Kan det tenkes at disse menneskene er blitt behandlet så dårlig av systemet at de har grunn til å mene som de gjør? Tidligere ville venstresiden omfavnet et slikt narrativ, nå dukker de disse menneskene.

Måten NRK slo opp målingen på som viser at hver fjerde spurte mener at det er forskjell på intelligens mellom folkegrupper, ble slått opp og brukt for hva det er verdt. Vi skal holdes i age, igjen og igjen, med de samme stereotype temaene.

25 prosent i norsk undersøking: «Nokre menneskerasar er meir intelligente enn andre»

Denne gang var bruken av ord som lav utdanning og korrelasjon til fordommer utilslørt. Her snakket vi om Norges deplorables.

Det vi aldri får av NRK er problematisering av spørsmålsstillingen: Går man inn og ser på spørsmålene ser man at over 40 prosent mener at det ikke er diskriminering av grupper i dagens Norge.

Målingene synes laget for å henge ut en del av befolkningen. De skal ha en oppdragende virkning. Her blandes likt og ulikt.

Det er ingen skilnad mellom aldersgrupper når det gjeld haldningar i rasespørsmålet, men det er fleire som meiner at nokre rasar er meir intelligente enn andre blant dei med låg utdanning.

Det er fleire funn i Fafo-rapporten. Det går blant anna fram at 39 prosent av nordmenn meiner ein somaliar aldri kan bli heilt norsk. 22 prosent meiner ein svenske aldri kan bli heilt norsk, medan 16 prosent meiner at ein mørkhuda person aldri kan bli heilt norsk.

Disse svarene kan kvalifiseres og de trenger slett ikke ha den negative assosiasjonen som NRK gir dem.

Et spørsmål som ikke ser ut til å streife hverken FAFO, oppdragsgiver Bufdir eller NRK, er at Norge har fått en stor befolkningsgruppe som selv diskriminerer nordmenn. En tredel av de spurte mener etnisk norske blir diskriminert. Den problemstillingen blir ikke forfulgt.

Hva med holdningen til nordmenn blant nye borgere? Det må være en interessant problemstillling, men av en eller annen grunn blir den aldri stilt. I andre land, f.eks Danmark, er man opptatt av at muslimer omfavner visse danske verdier, men ikke alle. Derfor blir de heller ikke integrert. I Danmark ser forskerne for seg at polariseringen er kommet for å bli. Den problesmstillingen er tabu i Norge.

I stedet pøses det på med riktige meninger.

Når man leser rapportens beskrivelse av mediene i Norge, forstår man hvor forskerne hører hjemme:

I undersøkelsen spør vi både om respondentene har lest eller hørt nyheter fra ulike sider, og om de har tillit til disse mediene. Vi finner at for det formål å analysere holdninger til likestilling og diskriminering får man tydeligere effekter av å spørre om respondenten har lest nyheter fra ulike kilder, enn om de har tillit til de samme nyhetskildene. Dette gjelder særlig for nyhetskilder som gjerne forbindes med venstresiden og akademikere, som Morgenbladet og Klassekampen, og nyhetskilder som forbindes med ytre høyre, som Document.no og Resett. Document.no og Resett omtales gjerne som «alternative» nyhetskilder, blant annet fordi de ikke er tilsluttet en medieorganisasjon og derfor ikke er forpliktet til å følge de samme presseetiske reglene som andre medieorganisasjoner. I 2018 bestemte styret i Norsk Presseforbund at medier må være medlem av en medlemsorganisasjon for at PFU skal behandle klage mot dem.

Et begrep som «ytre høyre» er avslørende. Det er sømløs overgang mellom forskerne og mediene. Publikum har lært seg til å reagere på disse karakteristikkene. De vet at adjektivene er myntet på dem: Venstresiden er bare venstresiden, mens høyresiden er «ytre høyre», dvs ett eller flere stoppested fra endesasjonen – Auschwitz.

At det er ventsresiden som i dag legger toglinjer til den endelige fjerning av jøder fra Europa, ligger under som et hysteri. Venstresiden er i islams og muslimenes beskyttere og det bereder grunnen for et antisemittisk, antikristent Europa.

Jo kraftigere islamisering, jo flere rapporter som beskriver en gjenværende innfødte delen av befolkningen som dumme rasister.

Dette var en svært «grov» undersøkelse. Det finnes ikke nyanser. i

Det er for øvrig feil at begrepet rase er foreldet slik Bufdir påstår. Både FN og Sverige bruker rasebegrepet, men da i positiv betydning: Man skal være rasebevisst for å få tatt knekken på de hvite. Det er helt ok å bruke ratifisering, så lenge det skjer i det godes tjeneste. FB-komiteen ECRI ville også at Norge skulle bruke det, men myndighetene avslo, tydelig utilpass. Norge har ikke kommet så langt som Sverige. Men det kommer nok.

Falske nyheter

NRK nyhetsmorgen hadde også et innslag om Supernytt, som har laget en dramaserie for barn og unge om «falske nyheter». Barna skal skoleres til å velge riktig, til å forstå når noen forsøker å påvirke dem.

Den underliggende henvisning til Trump og alternative medier ligger opp i dagen. Barna skal vaksineres mot andre meninger enn dem de får av NRK. Det er budskapet.

Nyhetsmorgen sendes også på TV og man kan studere hvordan «stemmene» ser ut. Siden både de og vi er norske, er det forholdsvis enkelt å «lese» ansiktene. Vi forstår at høyresiden ikke har en sjanse i dette studioet. NRK har blitt en hardtslående propagandakanal og når man ser avviklingen ser man den skjulte hånden som styrer regien.

Dette er en måte å behandle mennesker på som er langt verre enn de holdningene NRK henger ut. Fordommer kan være både nyttige og riktige. Men det NRK holder på med er uærlighet satt i system.

 

undersøkelsen kan du lese her.

 

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂