På en kort nyhetsmorgen greier NRK Dagsnytt å presse inn så mye politisk korrekt journalistikk at man må ta en lang pause. I stedet for stimulans vekker denne journalistikken vemmelse.

Folk spør om vi har lest FAFO-rapporten om rom-tiggerne. Svaret er at det orker vi ikke etter å ha hørt promoteringen i NRK.

NRK driver ikke journalistikk, de driver promotion. De har samme mål som FAFO: Å uskyldiggjøre rom, gjøre dem til ofre, for de stygge nordmennene.

Rapporten, slik den ble presentert, har lite eller ingenting med forskning å gjøre. Det er bestillingsverk. Forskning blir deduksjon: Man har en målsetning og går ut og finner empiri som beviser den.

Som at det ikke finnes bakmenn.

Daglig passerer jeg en gammel mann. Han sitter der fra tidlig morgen til sen kveld i Fredriks gate. Han kjeder seg til døde. Nesten ingen gir penger. Når han må late vannet går han to skritt inn i Universitetshaven og gjør fra seg.

Han virker utplassert.

Det tiggingen gjør med oss er noe helt annet enn det FAFO-forskerne påstår. Det venner oss til slaveri.

Tiggingen er moderne slaveri. Ingen nedverdiger seg selv frivillig i så mange timer, dag ut, dag inn. Vi venner oss til å se at mennesker nedverdiges og utnyttes.

FAFO-forskerne og journalistene forsøker å fortelle oss at slaveriet er noe annet. At det er vår språkbruk det er noe feil med. Hvis vi bare hadde gjort som svenskene og kalt dem EU-migranter.

En tredel av tiggerne forteller om stygg oppførsel. Men mediene forteller ikke om hvordan romfolk behandler andre svakere grupper, f.eks. narkomane som selger =Oslo. Nylig hørte jeg om en hjemløs jente som hadde fått frastjålet en hel bunke. Hun hadde lagt ut. Det var et dobbelt tap. Vi har hørt om andre som er blitt jaget fra sine salgssteder.

Politiet har mange ganger forsøkt å fortelle at det følger kriminalitet med.

Det denne forskningen gjør er å diskreditere forskning.

Kurderne

Eirik Veum er en NRK-journalist som ikke har noen skrupler bare han får en story. Onsdag var det at kurderne som norske soldater lærer opp i Nord-Irak, ikke viser seg tilliten verdig. Hvordan? De tar bilder av drepte fiender og skal også ha skjendet lik.

Hva var poenget med å lage historien? Vi befinner oss i Irak, ikke på Rena. Leder for den norske styrken kom med en kommentar som Veum blåste opp. Han lever av å lage slike «scoop».

Kurderne skjender døde. Javel. Men IS lemlester levende. Hva foretrekker Veum – at de norske takker for seg og lar kurderne i stikken?

Det var ingen hode og hale på Veums innslag. Han tynte storyen.

Danmark

nrk.kristian.aanensen

Til å dekke den danske valgkampen har NRK Kristian Aanensen (bildet). Han kunne meske seg i danskene som snakker så stygt om muslimer. En 18-årig muslim var så trett av å bli mistenkeliggjort og forbundet med terror. Han var trett av generaliseringen, omtrent som han var en nynazist.

Innvandringsdebatten har rast i den danske valgkampen. De store partiene har nærmest konkurrert i et slags dansk mesterskap i innstramming. «Jo lavere flyktning-tall, jo flere stemmer» har nærmest vært mantra.

Men få har snakket om hvordan en slik retorikk påvirker de mange hundre tusen dansker med innvandrerbakgrunn. De som enten flyktet selv eller som hadde foreldre som gjorde det.

– Det er en stor forskjell fra da jeg var barn til nå. Tonene er mye hardere og politikerne snakker mye hardere til hverandre, og det gir publikum også rom for å kaste dritt til hverandre. Spesielt på sosial medier og spesielt mot muslimer, sier Nura Ziyanak til NRK.

Enten vet ikke Aanensen en skidt om Danmark, eller han gir blaffen og lager det redaksjonen hjemme forventer.

Norske medier gjør ikke en gang et forsøk på gi et balansert bilde av vårt naboland. De spiller på alle de fordommer de selv har bygget opp.

– Helle Thorning er god, Lars Løkke er skidt og for øvrig er hele befolkningen rasister, bortimot. Man kan slutte at Danmark har fortjent sin skjebne.

Men har ikke også Norge det?

Systemet diskrediterer seg selv. Mediene sprer propaganda og «lort». Kan de forvente annet enn at mistilliten breder seg?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.