Galleri Riis var opprinnelig et Trondheim-basert galleri, opprettet i 1972, men i 1980 dukket det også opp i Oslo. Fra den gang har det vandret rundt i hovedstaden uten å finne fast fotfeste. Nylig flyttet galleriet inn i Tronsmos nedlagte bokhandel i Kristian Augusts gate 19. Det er et uvanlig skifte av portefølje, fra marxistisk litteratur til borgerlige kunstobjekter. Siden det i begge tilfeller dreier seg om handel og vandel, skal det bli interessant å se om kunstomsetningen holder det gående like lenge som Tronsmos salg av ideologisk hjernekost til den politiske venstresiden.
Katrine Giævers mønstring av malerier og silketrykk i de nye lokalene kan gi oss en pekepinn om hvor det bærer hen. Og det er neppe i retning av Oslo øst, snarere mot beste vestkant. Giævers nonfigurative bilder er enkle og stilrene komposisjoner i delikate fargekombinasjoner. Det er en type kunst med dekorative pretensjoner, som passer inn i pene borgerlige hjem og representerer den god smak fra 50- og 60-tallets norske modernisme.
Uttrykkskarakteren i Giævers bilder er basert på geometri, med presise linjer og avgrensede flater. Her er det ikke mye ekspressivitet og personlige følelser. Heller ingen uro og dramatikk, hverken i strøk, stofflighet eller fargebruk. Denne nonfigurative modernismen var populær for 60 år siden og ble oppfattet som nyskapende i norsk kunstliv. Trondheim-malerne Roar Wold og Lars Tiller, samt den Oslo-baserte Irma Salo Jæger, var toneangivende i denne formalistiske billedsjangeren.
Av den grunn virker Katrine Giævers bilder som hentet fra en annen tid og en forgangen estetikk. Man kan kalle det en gjennomført neoformalisme, som ikke akkurat er tidsriktig sett i forhold til dagens uttrykksformer. Samtidskunsten er utstrakt konseptuell, i likhet med formalismen, men den er også emosjonell, sosialt engasjert og provokatorisk. Den prøver å formidle mening, skjønt meningen ikke er visuelt tilgjengelig og forståelig.
I Katrine Giævers bilder er det også artikulert en slags mening, men det er en overfladisk mening på formens premisser. Det er kombinasjonen av linjer, flater og fargekombinasjoner som bærer uttrykket og formidler betydninger. Man kan si at disse virkemidlene i all sin tørre og geometriske saklighet sikter mot en tidløs dimensjon, men som kunstnerisk uttrykk er det tidsbetinget, uttømt og tilpasset dagens smakfulle og minimalistiske interiører.

 

Galleri Riis;
Katrine Giæver, malerier, silketrykk
Varer fra 14. april – 7. mai

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂