Drømmen om Apokalypsen (2018)

Tidsånden i dag er proppfull av undergangsvisjoner. Uansett samfunnsområde og mediekanal så tyter det frem dommedagsprofeter som bombastisk fastslår at vi er inne i en endetid med store naturkatastrofer. Denne postulerte dommedagen er ingen straff fra gudene, den er menneskeskapt, og vil i nær fremtid ramme oss, om vi ikke legger om vår livstil og rovdrift på klodens ressurser. Det er ikke fastlagt noen dato for undergangen, heller ikke fremlagt noe vitenskapelig bevis for de kommende katastrofer, bare en hypotese med høyst diskutabel empiri.
Allikevel fortsetter dommedagsprofetene med sine varsler og advarsler. Vend om i tide, så kan vi redde kloden fra undergang. I Klassekampen skriver endog en psykolog at vi kan gjøre mye på 80 dagers unntakstilstand. Ja, nå yngler det med profeter og frelsere på alle kanter, spesielt på den radikale venstresiden, som har tradisjon på å frigjøre og frelse folk fra global undertrykkelse.

Om kunstneren Henrik Placht, som nå stiller ut i Galleri Haaken, er en venstreradikal dommedagsprofet, fremgår ikke av galleriets presentasjon, men som kunstner tar han det for gitt at kloden nærmer seg undergangen.
Tittelen på utstillingen, «Drømmen om apokalypsen», sier mye om kunstnerens endetidsfokus og hans billedmessige tematiseringer av de kommende katastrofer. «Jeg satt og malte akvarell på et hotellrom i Pyongyang, hovedstaden i Nord-Korea, da hydrogenbomben gikk av. Glasset med vann veltet og hele rommet ristet. Det var et alvorlig øyeblikk og en skremmende opplevelse». Ja, fytterakkern, hydrogenbomber bør man holde seg unna, langt unna, selv i drømme. Med så skremmende erfaringer i kunstnersinnet er det ikke så rart at han lukter undergang både her og der.

Betrakter vi bildene til Henrik Placht, og da under synsvinkelen apokalypse, er det vanskelig å lokalisere noe katastrofisk tema. Dette er et tradisjonelt, nonfigurativt maleri med vekten på en rotete og ustrukturert formgivning. Kryssende linjer og former, ofte i svart/hvitt, er spredd omkring på billedflaten uten noen tematisk poengtering. I de arbeidene der fargen dominerer, finner vi heller ingen organisert styring av virkemidlene. Her er det ingen tilsiktet dybde, bare en tilfeldig plassering av fargeflater og flekker, som unnviker ethvert tilløp av visuell meningsdannelse.

Apokalypsetematikken finner vi i alle fall ikke på innholds-planet, som en mulig intendert mening på bildets premisser. På formens nivå derimot stiller det seg annerledes. Her finner vi en kaotisk formgivning som tyder på at det faktisk er kunsten som befinner seg i en apokalyptisk tilstand. Egentlig ingen gunstig situasjon å være i for en kunstner, særlig med tanke på at Henrik Placht er positivt innstilt til fremtiden. «Mine intensjoner er gjennomgående gode og står i humanismens tjeneste. Jeg har tro på at kunsten kan bidra som brobygger og formidler av det gode i mennesket». Da burde han kanskje male noe annet enn kaosbilder.

Galleri Haaken.
Henrik Placht, «Drømmen om apokalypsen»
Varer fra 10/1 til 3/2 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.