«Untitled (Imitation) XII»

Sett fra en kunstnerisk synsvinkel er det ikke mye å hente i Rina Charlott Lindgrens utstilte arbeider i Galleri Haaken. Det slår meg at hennes skulpturerte relieffer og nonfigurative motiver på skinn, sjelden er rettet mot et spesifikt kunstnerisk uttrykk. Lindgren er da heller ikke særlig opptatt av å utforme et kunstnerisk tema ved hjelp av de materialene hun bruker. Derimot er hun hektet på materialkarakteren som sådan, og hvilke virkninger som oppstår når hun jobber med sine materialer. Hun er altså ikke en skapende kunstner, slik man lærte på kunstakademiene for en del år tilbake, men en utforskende sådan.

I dagens kunstliv er det sjelden at kunstnere bruker ordet skape for å beskrive den kreative prosessen. Det de gjør er å forske, akkurat som når vitenskapsmenn undersøker et eller annet fenomen. Kunstnerne skaper altså ikke lenger, de har nå en mastergrad, og er blitt intellektuelle, men det er jo ikke kunsten de driver og forsker i, det er ulike typer materialvirkninger, som har blitt et kunstnerisk mål i seg selv. Det er her Rina Charlott Lindberg befinner seg, på det mest elementære nivå i en skapelsesprosess, og hun kommer ikke lenger.

Allikevel er Lindbergs tre-relieffer effektfulle, visuelt sett. De kan minne om brettet papir eller fjellformasjoner, men enhver ser jo at det er en utskåret treplate på nært hold. Derimot skjønner jeg ikke bæret av skinn-bildene. Hva er vitsen med å male noen nonfigurative motiver på det myke skinnmaterialet? Kan det være noe så enkelt som at skinnet bedrar? Og at kunsten gjør det samme. I så fall er det en underfundig kommentar til det å skape en kunst som aldri kommer til målet, når man bare forsker.

Dette at kunstnerne skal drive forskning, er den mest skrullete vrangforestilling et kreativt menneske kan drasse på, men den passer godt til konseptkunsten som hverken trenger verk eller materialitet. Her forsker kunstnerne inni seg, i en evig runddans med konseptene, mens de som fortaper seg i materialiteten har sagt farvel til det kreative selvet. Under synsvinkelen ånd og materie utfyller disse to strategiene hverandre, i en estetisk schizofreni som ekskluderer individets skapende evner.

«Hide V»

«Untitled (Imitation) X»

«Hide II»

Galleri Haaken:
Rina Charlott Lindberg, materialarbeider
Varer fra 24/10 til 16/11, 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂