«FATA MORGANA»

Nå som nettet og mediene er fylt med dommedagsprofetier om kloden snarlige undergang, er det befriende og oppbyggelig å se en billedkunstner som vil male vakker natur. I An Doan Nguyens er det ikke mye klimakrise og undergangsstemninger, skjønt hans malerier er fulle av stemninger og naturnærhet. Kunstneren er tydeligvis langt mer sensitiv og virkelighets- orientert enn medienes monomane svartmaling av vår naturgitte klode.

An Doan Nguyens landskaper i Galleri A handler om naturskjønnhet og malerisk innlevelse, og ikke minst en profesjonell håndtering av virkemidlene som helt ubesværet tryller frem motivets poetiske mening. Dette er kunstnerens femte utstilling i Galleri A, og etter mitt skjønn en solid markering av landskapsmaleriets potensiale som formidler av menneskets naturgitte samliv med skaperverket.

Med tanke på kunstnernes vietnamesiske bakgrunn, slår det meg at landskapenes tåke- og lysfylte motiver kan minne om en asiatisk billedtradisjon, der meditasjonen er en viktig del av kunsttilegnelsen. Det er en antydningens kunst, der presisjon og detaljert naturbeskrivelse vil måtte vike for en mer anelsesfylt innlevelse. Selv om de fire Caprifolium-maleriene i stort format viser blomstene i en presis og lysfylt utforming, og på tett hold, er bildene komponert som en dekorativ helhet mot bekmørk bakgrunn.

Disse fire bildene er helt annerledes enn de atmosfæriske tåkelandskapene, der naturelementene fremtrer i et dybdeperspektiv. I blomsterbildene kommer vi tett inn på naturskjønnheten og blir fanget av et estetisk nærvær som insisterer på kunstens unike evne til å skape øyeblikk av evighet. Det er imponerende gjort, slik også landskapene fremhever den poetiske anelsen som kunstnerisk strategi under tidløshetens synsvinkel.

«LONICERA CAPRIFOLIUM 04»

«HAV MED STJERNER 02»

«PINK GRÅ TÅKE», «BLUISH GRÅ TÅKE», «COBALT TURK GRÅ TÅKE» og «VIOLET GRÅ TÅKE»

«STJERNEFLÅTE VERTIKALT UTSNITT»

Galleri A:
An Doan Nguyen, malerier
Varer fra 26/9 til !3/10, 2019