«Tankeflukt»

Akvarellteknikken passer ikke for alle kunstnere, man må ha et dedikert hånd- og sinnelag for å kunne holde styr på det flytende fargestoffet og samtidig løfte motivet frem til transparent fasthet og poetisk mening. Feilskjær er ikke til å unngå, men med årene kommer en uunnværlig erfaring som åpner for en fastere og mer følsom håndtering av vannfargenes iboende egenskaper. Det gir også en større frihet til å utprøve nye motivtyper og egne innsikter.

Fordi teknikken er krevende, ser vi heller ikke så mange aktive akvarellmalere på et profesjonelt nivå. Derfor var det et lyspunkt å komme til Galleri Heer og betrakte bildene til Kjersti Eliassen. Her mønstrer hun 20 arbeider som vitner om motivisk innlevelse og teknisk dyktighet. Bildene har en litt uvanlig tematikk, i den forstand at hun ofte kobler sammen norsk natur/kultur med arkitekturelementer fra sydlige farvann, hovedsakelig fra et romersk bymiljø med antikke ruiner.

Fascinerende i så henseende er bildet «Tankeflukt», der forgrunnen består av et norsk landskap med et gammelt tømmerhus, mens i bakgrunnens tåkedis ser vi silhuetten av romersk kirkearkitektur. Her stiger kupler og tårn frem som en hildring av et teologisk Soria Moria, der vår nasjonale byggeskikk i tømmer og trepanel figurerer i forgrunnen som en realistisk om enn beskjeden aktør i forhold til europeisk kulturarv. Kunstneren karakteriserer sammenstillingen som en «tankeflukt», altså ikke bare en formal konstruksjon, så tanken bak motivløsningen har nok mer å by på. Særlig fordi antikke søyler og figurer er hyppige innslag i motivene.

Nå har Roma mye å by på av inspirerende kunst og arkitektur, jeg har selv malt en rekke akvareller fra byen og dens omegn, så det forundrer meg ikke at Kjersti Eliassen også har fått varige inntrykk av den evige stad, skjønt med et noe annet utbytte enn det rent pittoreske. For det å betone sitt eget personlige nærvær i billedfabuleringen skaper en ny og tankevekkende dimensjon, for ikke å si tidsdimensjon, i motivkretsen. Å skape forfinede og helhetlige akvareller med en slik historiserende dialektikk i tankene er godt gjort, både innholdsmessig og på uttrykksplanet. En uvanlig og vakker tradisjonsformidling.

«Kveldsfrost»

«Nattforum»

«Morgenforum»

«Landskap», 100 små akvareller

Galleri Heer:
Kjersti Eliassen, akvareller
Varer fra 5/10 til 27/10

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂