Event Horizon (2018)

Å betrakte Thomas Sæveruds mønstring med malerier nå i Galleri Haaken, er som å gå 50 år tilbake i tid, til modernismens nonfigurative storhetstid. Kunstneren er ikke av den ekspressive typen med feiende penselføring og heftig koloritt. Nei dette er et disiplinert maleri der det ikke finnes synlige strøk eller tilfeldige fargekombinasjoner, alt er sirlig konstruert med rene linjer og avstemt koloritt som danner en visuell drive av lekker øyenslyst.

Utstillingen har fått den gåtefulle tittelen «What’s left behind», trolig som et statement om at den figurative fortiden er over, og at nå dreier alt seg om det rene maleri. Sæverud posisjonerer seg dermed i en modernistisk tradisjon der malerkunsten blir forstått som et overflateprosjekt hvori den kunstneriske meningen ligger i den teknisk/visuelle utformingen av et bilde. Alt handler her om fargespill og linjerytme, som kunstneren håndterer med stor dyktighet og presisjon. Ja, i enkelte arbeider streifer han inn på noe som også er visuelt vakkert.
Stort mer er det ikke å si om denne mønstringen. Her finnes det ingen åpninger mot en bakenforliggende mening eller innsikt. Blikket stopper opp i overflatens konfigurasjoner av farger og linjer. Vi kan selvfølgelig tenke over den visuelle farge- og linjevariasjonen, og den kan på et vis være utømmelig, men det er uansett på retinale premisser. På det nivået blir betraktningen også raskt gjennomført og hele kunstprosjektet ender opp i et kjedsomhetens maleri. Trolig ville kunstneren ha kommet lengre om ikke alt var «left behind».

 

Galleri Haaken:
Thomas Sæverud, malerier
Varer fra 3/5 til 27/5, 2018