Utsikt gjennom åpent vindu

Det har i mange år vært mye gråtoner i Halvard Haugeruds maleri. I en diskret og antydende koloritt lokket han frem gråstemte landskaper som viste respekt for sansningens egenart. Naturen ble ikke tydelig definert, men forsiktig formgitt til en poetisk stemning på bildets premisser. Den begrensede fargebruken ga maleriene et nøkternt og tiltalende særpreg som var et viktig kjennetegn ved Haugeruds arbeider.

I de senere år er det kommet inn et noe større fargespekter i kunstnerens bilder. Det gråstemte er fortsatt dominerende, men tilført andre fargeaksenter, som om lyset har trengt igjennom gråværet og gitt tingene et mer pulserende liv. Halvard Haugeruds utstilling nå i Galleri Haaken er gjennomgående preget av denne trangen til et mer pulserende maleri, skjønt det er en nokså forsiktig og prøvende fargeutvidelse.


Kveld i februar

Denne forsiktigheten merkes primært i valg av formater. Her er det ingen store flater som skal bemales, men en serie småbilder, som ikke krever så mye av motivisk og malerisk innsats å administrere. Hva fargebruken angår, så slår det meg også at Haugerud er både forsiktig og antydende, som om han er usikker på utfallet. Han har tydeligvis ikke helt kontroll over fargens romskapende virkninger, noe som fører til at enkelte fargetoner bryter med en tilstrebet dybdevirkning.

Fargespekteret, så også den enkelte farge, har helt andre egenskaper og uttrykkskvaliteter enn gråtoneskalaen, som er endimensjonal. Fargene derimot, er spesielt kjennetegnet ved sin store variasjon av stemnings- og dybdeskapende egenskaper. Når kunstneren beveger seg ut over gråtoneskalaen og tar i bruk farger, selv om den er forsiktig, så møter han helt nye utfordringer. Det er da her de store problemene oppstår i maleriet.

Elvespeil

Etter mitt skjønn viser denne mønstringen et maleri som er underveis. Haugerud har utvilsomt et malertalent med stort potensiale. Hans vektlegging av den atmosfæriske dimensjonen, som hefter ved landskap og enkeltgjenstander, er noe han håndterer med stor innlevelse. Det er en forfinet impresjonisme, der anelsen og tingenes tilsynekomst er formgitt i en stemningsfull modus. Her er det mye fornemmelser og mange antydninger, som paradoksalt nok maleriet selv må holde styr på, i respekt for det uutsigelige i sansningen.

 

Galleri Haaken:
Halvard Haugerud, malerier
Varer fra 25/10 til 18/11, 2018

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂