Bilde: Stille natt

Det ligger i den figurative kunstens virkemidler og metoder at den har langt mer å hanskes med enn ved tilvirkningen av nonfigurative og konseptuelle verker. En figurativ maler trenger år med studier og praktiske øvelser før han/hun kan oppnå et profesjonelt blikk og håndlag. Man må lære seg kroppens og naturens formstrukturer, billedkomposisjon og innsikt i fargens iboende og relasjonelle kvaliteter.

Det er et langt lerret å bleke, eller fylle med figurativ mening. Dette resonnementet dukker umiddelbart opp i møtet med Roy Andreas Dahls malerier nå i Galleri Arctandria. Kunstneren virker uerfaren og famler etter form- og fargemessige løsninger som gir maleriet en sikker billedautoritet. Men talentet er der. Det finnes flere malerier som holder hva ambisjonen lover. Særlig gjelder det enkelte figurbilder og landskaper i gråskalaen.

Nettopp når Dahl utfolder seg i gråtoneskalaen er han på sitt malerisk beste. Det er jo en diskret fargebruk som kan lives opp med en forsiktig bruk av varme nyanser. Skjønt det gjelder ikke bare farger, men også lysføringen. Som når enkelte skarpe, hvite felter nærmest slår hull motivet. Poenget her er at både lyspartier og farger ikke må konkurrere, eller gis en for sterk kontrast til den helhetlige stemningen og atmosfæren.

Syklist

Bortsett fra landskapets natur, synes kunstneren å være opptatt av den kvinnelige natur, i form av unge jenter med fletter og hestehale, som sykler eller går. Det er enkle motiver, feiende og friskt malt, med vekten på sollys og belyste partier. Her skurrer det litt både i lysføringen og anatomien, men det er upretensiøse motiver som vitner om malerglede og umiddelbar sansning.

Det jeg savner i denne formen for naturmotiver er et dypere engasjement. Dahls landskaper har tidvis stemning og innlevelse, men motivene har også en tendens til å bli litt for stereotype og klisjeaktige. De mangler en dimensjon som går ut over det naturgitte. Det samme kan man si om ungjentemotivene, men her får bildene en friskhet i sansningens åpenhet og umiddelbarhet. For en kunstner med talent og malerglede er det viktig å ha kontakt med denne primærkilden.

 

Galleri Arctandria:
Roy Andreas Dahl, malerier
Varer fra 4/2 – 26/2, 2017

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂