Sara Tunheims malerier er ikke av det kule og konseptuelle slaget. Hun jobber med en enkel figurasjon der vekten legges på de avstemte farger og den pastose, stofflige overflate. Hennes motivkrets er variert, men forankret i det stedegne miljø på Vestlandet, fra hvilket hun skildrer mennesker, natur og kystbebyggelse. Det er tydelig at kunstneren har et nært forhold til sine motiver, som hun bygger opp med prøvende pensel, emosjonelt engasjement og formal styring.

Tunheim begynte på Kunstakademiet i 1974, samme år som jeg avsluttet mine studier der. Vi gikk begge i malerklassen til professor Alf Jørgen Aas og jobbet med grafikk under veiledning av Arne Malmedal, men altså med noen års avstand. Tunheims bilder nå i Galleri Heer viser at hun har holdt fast ved sin lærdom hos professor Aas, men i en friere håndtering av de formale virkemidlene. Der professoren la vekt på de konstruktive linjene i komposisjonen, lar Sara Tunheim fargen spille hovedrollen.

Når hun bygger opp sine motiver så skjer det ikke ved presis utpensling av gjenstander og figurer, men i en pastos utforming med tykke lag av fargepigmenter, omtrent som i en murt overflate. Her er det mer antydninger enn definerte former. Men det bærende i denne maleriske metoden er primært fargen, som kunstneren avstemmer med et følsomt blikk for motivets stemning og atmosfæriske dybde.

Dette er egentlig en tørr beskrivelse, for det viktigste elementet i Tunheims bilder er lyset. Enten det er landskaper, interiører eller figurbilder så bruker hun lyset som et livgivende element. Det bringer en ny og viktig dimensjon inn i motivene, og det gir en friskhet til fargebruken som løfter de avstemte nyansen til kunstnerisk mening. Ikke alle maleriene fullfører en slik intendert mening, for den pastose stoffligheten kan tidvis bli for tung og tyngende, som om den naturgitte tyngdekraften stjeler lyskraften i fargene.

Det er selvsagt krevende for en kunstner å stadig mobilisere motkraft i jakten på de lysbærende farger, men Sara Tunheim jobber målbevisst med prosjektet. Hun har gått i en god skole, har evnene, og lykkes i de beste bildene. Jeg har stor sans for metoden og innsatsen. Det er ikke ofte en ser kunstnere som prøver å videreføre de beste, maleriske erfaringene fra den tidligmodernistiske kunsten.

 

Galleri Heer:
Sara Tunheim, malerier
Varer fra 5/5 til 27/5, 2018