Det er mange måter å lage akvareller på. Selv om det er en vannfargeteknikk trenger man ikke alltid å jobbe vått i vått, som det heter, og la fargen flyte «fritt» når man utformer motivet. Den fremgangsmåten er krevende og kan raskt føre til ukontrollerte virkninger, med mindre man har solid erfaring på feltet. Men man kan også arbeide mindre flytende og påføre fargen lagvis i tilmålte felter og avstemte nyanser. Dermed kan man også utforme mer komplekse og detaljerte motiver, der ulike ting og vekslende romstrukturer blir malerisk fusjonert til en visuell helhet.

Det å male vått i vått egner seg altså ikke så godt for detaljerte motivtyper. Den flytende og transparente akvarellteknikken har sin styrke i antydninger, i dempede fargenyanser og atmosfæriske overganger, der lyset skaper en gjennomskimrende koloritt. Kari Rindahl Endresens akvareller i Galleri Arctandria er skapt ut fra en slik antydningens synsvinkel. Hun er fascinert av landskapsmotivet, i likhet med en dyp interesse for naturen i det nordlige Norge, der fjell, hav og lokal byggeskikk utgjør ingrediensene i hennes følsomme og poetiske billedverden.

Gjennomgående følger hun et strengt kompositorisk skjema, en tretrinns struktur, med forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. I mellomgrunnen legger hun ofte en bebyggelse, en slags kulturhistorisk markering, mens både forgrunnen og bakgrunnen hører til den naturgitte orden. Denne formale tredelingen er selvsagt romskapende og viktig, men blir etter hvert et skjematisk oppheng som virker lite inspirerende. Særlig også fordi de romskapende sjiktene har en tendens til å følge etter hverandre i en horisontal monotoni.
Heldigvis bruker kunstneren lyset og de skiftende skyformasjonene på en mer dynamisk måte. Her er hun også langt mer følsom og inspirert, slik at den fuktige og fluktuerende fargebruken kan skape vakre, atmosfæriske nyanser og variasjoner. Nettopp i dette flyktige samspillet mellom belyste og mørke fargepartier får kunstneren frem en emosjonell dimensjon som gjør at naturfenomenene og kulturelementene blir poetiske og menings- bærende. Her kan man bare gi seg hen. Men, som allerede nevnt, det skjematiske komposisjonsmønsteret bidrar ikke akkurat til at motivets maleriske fylde får full uttelling.

Galleri Arctandria:
Kari Rindahl Endresen, akvareller
Varer fra 25/3 til 9/4, 2017

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂