Galleri Arctandria i Frognerveien er et trivelig intimgalleri med utstillinger som jevnt over viser kunst av god kvalitet. Galleriets profil er ikke basert på moteriktige samtidskunstnere, men mer stillfarne malere og grafikere, for hvem håndverket og det vakre motiv synes å være den skapende drivkraften. Slike kunstnere blir da heller ikke estimert AV dagens kritikere. Heller ikke av mediene, som bare jakter på det trendy og oppsiktsvekkende.

Men Galleri Arcantria holder uansett en stø kurs. Hit kommer trofaste publikummere og kjøpere med solid kvalitetsbevissthet og god dømmekraft. Galleriets aktuelle utstiller, maleren Ole Ertzeid, er en landskapsmaler med stor sans for de enkle naturskildringer. Som ved tidligere mønstringer fordyper han seg også denne gang i det flate og åpne Listalandskapet, der samspillet mellom himmel og myrlandskap utgjør den komposisjonelle strukturen i motivet.

ertzeid

Men motivene er noe langt mer enn bare en enkel komposisjon, for her opptrer spennende skyformasjoner i bakgrunnen og differensierte naturelementer i forgrunnen, som kunstneren modulerer gjennom en sart og finstemt fargebruk. Det hele handler om stemninger og atmosfærisk fylde, som i det lange utsynet mot horisonten søker å mane frem en uendelighetshigen hos betrakteren. Gjennom en poengtert fordeling av lys ledes blikket innover mot et vakkert samliv med den stedegne naturen.

Ertzeids tematisering av Listalandskapets flate og åpne egenart har sterke romantiske undertoner.

Det dreier seg ikke om nasjonalromantikk, snarere om en naturromantikk, der mennesket føler seg hjemme og er en integrert del av helheten. Så langt er alt bra. Det som ikke er så vellykket i dette kunstneriske prosjektet, er den maleriske utformingen av motivet.

Etter mitt skjønn jobber kunstneren for overfladisk med fargen og dens dedikerte funksjon, slik at naturelementene har en tendens til bare å bli tørre flater. Fargen mangler stofflighet og dybde. Fargen må ha kropp, som en av lærerne på Kunstakademiet sa til meg under en korreksjon. På det punkt har nok maleren Ertzeid en vei å gå, men den trenger ikke å bli lang, for han har allerede tilegnet seg alt det andre.

Ole Ertzeid, Malerier

Varer fra 6. – 28. februar 2016