Kultur

tore-juell-senvinter-fyresdal

Bildet: Tore Juell: Senvinter i Fyresdal

Hvis man i disse dagene før jul vil oppleve hvit snø og vakkert vintervær, kan jeg anbefale et besøk i Galleri Arctandria. Her mønstrer kunstneren Tore Juell et stort antall landskapsbilder med velkjente vintermotiver. De er selvsagt velkjente for oss som bor i dette landet og har sett og opplevd snødekte fjell og granskog i klarvær og gnistrende sollys. Det norske landskapet i vinterdrakt og vinterlys minner oss om øyeblikk av skjønnhet og nærkontakt med skaperverket.

I denne typen vintermotiver viser Tore Juells sitt store talent for landskapsmaleriet. Uten tvil legger han hele sin kunstnersjel i vintermotivene, der han samordner lyset og landskapet til en slags poetisk realisme på maleriets premisser. Tittelen på utstillingen er «En vinterreise – og andre reiser», en noe prosaisk tittel sett i forhold til vintermotivenes vakre og stemningsfulle atmosfære. Og det er bra, fordi det er bildene som skal fylle oss med skjønnhet, ikke ordene.

En vesentlig dimensjon ved disse vinterlandskapene er sanseligheten, og at vi sanser den umiddelbart. Vi er spontant tilstede i naturelementene, avstanden mellom blikket og landskapets sanselige fylde er opphevet, slik at det oppstår en slags identitet mellom den ytre og indre sansning i bevisstheten. Dette er påtagelig trekk ved den klassisk figurative billedkunsten, som i kraft av sine visuelle kvaliteter synliggjør en perseptiv orden av universell karakter.

I sine malerier, og spesielt vinterlandskapene, er Tore Juell på sporet av den universelle orden i sansningen: at det finnes en indre og usynlig sammenheng mellom det malte bildet og synsbildet. Det som kjennetegner vår normale persepsjon er at det ikke finnes noen avstand mellom det vi ser og at vi ser. Sansningen er avstandsløs og allestedsnærværende, slik den danske filosofen og teologen Knud E. Løgstrup formulerer det i sin Metafysikk, bind III. Ved et slikt perspektiv på sansningen får billedkunsten en viktig funksjon i menneskets selverkjennelse og forståelse av virkeligheten.

Særlig i Tore Juells beste vinterlandskaper fornemmer vi dette eiendommelig nærvær av sansefylde og visuell glede. Her hører vi hjemme, som en integrert del av skaperverket. I slike bilder skaper kunstneren også en malerisk standard, som han ikke alltid når opp til i andre motivtyper. Her må han jobbe mer med fargen, og ikke være så bundet av lokalfargen. Jeg tror et nærmere studium av impresjonistenes koloritt og malemåte vil kunne gi kunstneren et friere og friskere blikk på fargebruken.

 

Galleri Arctandria:
Tore Juell, malerier
Varer fra 10/12 – 23/12, 2016