Innenriks

Det gamle ærverdige Bøndernes hus i Furnes fra 1930 blir nå asylmottak for mindreårige. Det kan ikke være tvil om at mindreårige asylsøkere er en kostbar affære. Ifølge Østlendingen så har bygget 14 soverom, flere bad, toalettrom, kjøkken og en festsal. Tomta er på 3,8 dekar og prisantydningen ifjor var på 5,9 millioner. – Her blir det et spennende fargerikt fellesskap, sa Jan Harald Kjærre fra Cocoon Ressurssenter i 2011. Men Cocoon solgte Bjørkhol til KOA for to år siden.

438877213

Hva koster mottaket av enslige mindreårige asylsøkere? Her er det et bygg til over fem millioner og 12 årsverk for å ta seg av 11 gutter. Det er svært få institusjoner som har så mange ansatt per bruker. Hver asylsøker utløser tydeligvis én ansatt.

Siden juni har 11 enslige mindreårige asylsøkere bodd på Bjørkhol. – Dette vil generere nye arbeidsplasser. Vi er i ferd med å bemanne 10–12 årsverk nå, sier Morten Sørgård.

—-

De første barna kom til Furnes i juni. Alle er gutter, og med unntak av en fra Somalia er alle fra Afghanistan, ifølge et brev sendt til Ringsaker kommune.

Hva utgjør et fargerikt fellesskap? 10 afghanere og en somalier? Flyktningestrømmen øker, så det bare å ta i mot med åpne armer.

– Tallet vil alltid svinge, men i år har denne gruppen utgjort hele 20 prosent av de totale ankomstene. Det er en kraftig økning, derfor er det stort behov for plasser. Vi har en rammeavtale som går ut mars neste år, for så å eventuelt fornyes, sier Sørgård.

Politikere som taler om befolkningsvekst ser sikkert mange lyspunkter i denne utviklingen. Det er kanskje forhåpninger om at disse unge herrene både skal løfte utdanningsnivået og likestillingsarbeidet i Furnes?

Ringsaker blad