Bare 7,7 prosent av påstått mindreårige asylsøkere oppga riktig alder i forhold til det som kom frem i tannunderøkelsen ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Rapporten fra Odontologisk fakultet omfatter 208 tannundersøkelser av asylsøkere som opplyste at de var mindreårige, og avdekker i tillegg at:

– Bare 50 av de 208 asylsøkerne var under 18 år.

– Halvparten av de påstått mindreårige asylsøkerne var 20 år eller eldre.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har benyttet seg av tannundersøkelser for å avsløre asylsøkere som jukser med alderen siden 2002. Metoden er omstridt, men er den eneste som benyttes i Norge i dag. Kontrollen er frivillig, og resultatet blir bare benyttet av UDI dersom de utelukker at vedkommende asylsøker kan være under 18.

Det legges også inn en feilmargin på to år for unge under 18 år. Dersom asylsøkeren har fullt utviklet visdomstenner, regnes det som nesten utelukket at han eller hun er 17 år eller yngre.

Hevder alderen.

I fjor fikk hver femte av rundt 1300 mindreårige asylsøkere hevet sin alder som følge av tannlegenes røntgensjekk. Selv om mange har løyet om alderen, får de fleste likevel bli i Norge. De fleste kommer nemlig fra land som Afghanistan, Irak og Somalia, hvor det uansett er vanskelig å returnere asylsøkere.

Det var bare ett barn som fikk lavere alder enn oppgitt i undersøkelsen, sier ansvarlig for rapporten, førsteamanuensis Sigrid I. Kvaal ved Det odontologiske fakultetet.

Kvaal understreker at resultatene av denne metoden bare kan brukes som indikasjon på hvor gammel asylsøkeren er.

–Vi ser jo dessverre daglig at mange er eldre enn de hevder. Det er synd at noen skal utnytte et system. Vi har oppdaget noen som er helt oppe i 30-årene. De utnytter et system som rammer andre enslige mindreårige som trenger beskyttelse, sier Kvaal.

Flere mindreårige

Den kraftige tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere er for tiden den største utfordringen for utlendingsmyndighetene, ifølge UDI den. Direktoratet ønsker en hurtigere behandling av sakene slik at man raskere kan avklare hvem som er under 18 år.

–Viser ikke dette at mange av dem som hevder de er enslige mindreårige, lyver på alderen?

–Problemet er at det er usikkerhet knyttet til disse undersøkelsene. Avviket kan være på et par år. Derfor brukes dette bare når undersøkelsen med stor sikkerhet utelukker at søkeren er under 18 år, sier assisterende UDI-direktør Frode Forfang.

Aftenposten: UDI: Ni av ti eldre enn de hevdet

Aftenposten: Én tann viste at han var 19 år, en annen viste 29
Jangir Isas (22) tanntest viste at han var over 18 år gammel da han kom til Norge, men Utlendingsnemnda valgte å tro på at han var mindreårig.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂