For første gang har Sverige fått på plass et system for medisinsk aldersbedømming i asylprosessen. Det er Rättsmedicinalverket som fikk oppdraget og ansvaret.

Asylsøkeren må gjennomgå to undersøkelser: Røntgenundersøkelse av visdomstenner og en MR av kneet. Flere uavhengige medisinske eksperter utfører analyser av undersøkelsene og en rettslege bedømmer analysene ved hjelp av en standard matrise. Resultatet oversendes så Migrationsverket.

Man avgjør ikke nøyaktig hvor gammel personen er, men bedømmer hvorvidt personen er over eller under 18 år.

Det nye systemet kom på plass i mars i år. Rättsmedicinalverket kan nå presentere resultatene til og med 30. juni 2017:

  • Antal ärenden: 5 966
  • Antal ärenden där anvisningar är skickade till god man och asylsökande: 5 869
  • Antal skickade utlåtanden till Migrationsverket: 1 481
  • Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 49 asylsökande av kvinnligt kön (3,3 %) och 1 432 asylsökande av manligt kön (96,7 %).
  • I 1 215 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (33 asylsökande av kvinnligt kön och 1 182 av manligt kön).
  • I 13 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad).
  • I 253 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år (3 asylsökande av kvinnligt kön och 250 asylsökande av manligt kön).

1481 resultater er oversendt Migrationsverket. Av disse bedømmes 1215 til å være over 18 år.

Det er 82%!

Antallet mindreårige asylsøkere kommer til synke raskt på den svenske innvandringsstastikken for 2017 med denne nye metoden på plass. Det vil sikkert bli fremstilt på en måte som viser at det ikke lenger kommer så mange mindreårige.

I Norge derimot, er tannrøntgen blitt vurdert som uetisk av Univeristet i Oslo. UiO bestemte seg derfor for å slutte å utføre testene og de avsluttet samarbeidet med UDI.

I 2009 rapporterte vi:

Bare 7,7 prosent av påstått mindreårige asylsøkere oppga riktig alder i forhold til det som kom frem i tannunderøkelsen ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Rapporten fra Odontologisk fakultet omfatter 208 tannundersøkelser av asylsøkere som opplyste at de var mindreårige, og avdekker i tillegg at:

– Bare 50 av de 208 asylsøkerne var under 18 år.

– Halvparten av de påstått mindreårige asylsøkerne var 20 år eller eldre.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂