Det svenske motstykket til UNE avsa 6. oktober en kjennelse om at alle som kommer fra Mogadishu har krav på asyl i Sverige. Svensk UDI anslår at antall asylsøkere vil øke til neste år, og viser til økningen av asylsøkere fra Somalia.

Den 6 oktober kom Migrationsöverdomstolen med ett beslut rörande personer som sökt asyl och påstått/bevisat att de kommer från Mogadishu, Somalia. Migrationsöverdomstolen menade på att det råder väpnad konflikt i Mogadishu. Migrationsverket tolkade beslutet med uttalandet:

«Domarna kommer att leda till att alla asylsökande som kommer från Mogadishu får skydd i Sverige.»

Före Migrationsöverdomstolens beslut fick bara 80 procent av de som påstått/bevisat att de kommer från Somalia uppehållstillstånd.

Migrationsverket nya prognos över antalet asylsökande

Migrationsverket har nu kommit med en ny prognos över antalet asylsökande för 2009. Antalet ensamkommande skattas nu uppgå till 2400 för 2009. I den förra prognosen från 30 juli uppskattades antalet ensamkommande för 2009 till 1800 personer. Vad gäller asylsökande som inte söker ensamkommandestatus skriver Migrationsverket:

«Även antalet asylsökande till Sverige tenderar att öka. Mycket talar för att den nedåtgående trenden är bruten. Migrationsverket bedömer att mellan 22 000 och 25 000 personer kommer att söka asyl i Sverige nästa år. Det är en ökning med upp till 3 000 i förhållande till föregående prognos.

Bedömning görs främst mot bakgrund av situationen i Somalia där det råder väpnad konflikt i huvudstaden Mogadishu.»

«Utvecklingen innebär att en allt större andel av de asylsökande utgörs av somalier. Eftersom många i den gruppen väntas ha behov av skydd, räknar Migrationsverket med att andelen bifall i asylprocessen kommer att öka.»

Migrationsverket befarar somalisk anstormning