Nytt

Det er stor oppmerksomhet rundt Migrationsverket onsdag kveld. Torsdag morgen legger de frem en ny prognose om asylsøknader i Sverige.

En regjeringskilde forteller at prognosen ventes å bli totalt 160 000 asylsøkere i år. Det kan føre til at både statlige og kommunale budsjetter sprekker.

Stefan Löfven ønsker ikke å kommentere før prognosen er offentligjort torsdag morgen.

Det er nylig anbefalt at skatten økes med 2 prosent i Sverige blant annet på grunn av kostnader med flyktningemottak. Nå kan muligens Medelsvensson måtte betale enda mer skatt for å bli  en minoritet i eget land.

Mer än dubbelt så många asylsökande än vad Migrationsverket trodde i somras.
160 000 personer väntas komma till Sverige för att söka asyl i år.
Det kan spräcka statens och kommunernas budgetar.

—-

En regeringskälla uppger för TT att i de nya beräkningarna räknar man med att antalet asylsökande i år väntas bli 160 000 personer. För 2016 är prognosen 135 000 personer.
Staten och kommunerna har baserat sina beräkningar av kostnaderna för migrations- och integrationspolitiken på Migrationsverkets prognos från i juli.
Nu har de siffrorna mer än fördubblats.
Statsminister Stefan Löfven uppgav nyligen att över 150 000 asylsökande kan ha kommit till Sverige innan årets slut. Nu blir det förmodligen ännu fler.
Aftonbladet har sökt Stefan Löfven, som inte vill kommentera TT:s uppgifter i kväll.
– Regeringen kommer att kommentera Migrationsverkets prognos när den presenteras, säger Erik Nises, pressekreterare hos statsministern.
Det är också svaret från Moderaterna.

—-

Inte bara regeringen har väntat på den nya prognosen, utan även till exempel Riksgälden, Konjunkturinstitutet och kommunerna. För två veckor sedan presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin ekonomiska rapport. I den fanns bedömningen att kommunalskatten måste höjas med två kronor per hundralapp fram till 2019, bland annat på grund av kostnader för flyktingar.

Aftonbladet