Nytt

I Sverige  begynner selv liberale politikere å innse at landet er i ferd med å få nok flyktninger, men de klarer ikke å se at Europas åpne grenser gir dem svært få alternativer. Aftonbladet skriver at den svenske regjeringen har besluttet å sende en begjæring til EU-kommisjonen der de ønsker at landets asylsøkere må fordeles på andre EU-land:

Regeringen beslutar i morgon att skicka in en begäran till EU-kommissionen om att asylsökande i Sverige ska fördelas till andra EU-länder.
”Sverige har länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra länder i EU, och nu är vi i ett mycket ansträngt läge. Det är dags att andra länder nu tar sitt ansvar och därför kräver regeringen en omfördelning av flyktingar från Sverige”, säger statsminister Stefan Löfven i ett skriftligt uttalande till TT.
Begjæringen til EU-kommissionen är en del av den flyktingpolitiska överenskommelsen med Alliansen som blev klar för snart två veckor sedan. På grund av det ansträngda läget i flyktingmottagningen så anser regeringen att Sverige bör få ta del av det fördelningssystem som EU-länderna beslutade om tidigare i år.

Totalt ska 160 000 asylsökande fördelas från framförallt Italien och Grekland till andra EU-länder. Av de 160 000 skulle 54 000 tas från Ungern, men eftersom Ungern inte vill delta i systemet så är det fritt fram för andra länder att ansöka om avlastning ur den ungerska kvoten.

Regeringsbeslutet kommer inte att innehålla någon siffra för hur många av de 54 000 regeringen vill ska omfördelas från Sverige. Av de 160 000 asylsökande som omfattas av kvotfördelningssystemet har hittills väldigt få omfördelats från Grekland och Italien.
Sveriges begäran kommer att behandlas av EU-kommissionen, men frågan lär även komma upp när EU:s permanente ordförande Donald Tusk träffar Löfven i Stockholm på onsdagen.

Men ifølge Aftonbladet, er situasjonen nå at Sverige mottar 1000 flyktninger per dag, og en avtale med EU vil ikke hjelpe på de underliggende kreftene som fører til denne enorme tilstrømmingen av mennesker. På den annen side er det på grensen til hykleri å si at man har tatt et «orimligt stort ansvar» når man i alle tidligere diskusjoner kun har pekt på emigrantenes positive effekt. Hvordan det kan være positivt med 50 000, men ikke med 100 000 emigranter, er ikke lett å forstå. Har ikke en tidligere statsminister sagt at det er så god plass i de svenske skogene?

Hvordan svenske politikere ser for seg at en uttransportering av flere titusentalls asylsøkere skal foregå, er ukjent, heller ikke hva som skal forhindre dem til å komme tilbake til Sverige forteller historien noe om.