Finansminister Magdalena Andersson, S, ble presset hardt om  flyktningkrisen i SVT:s Agenda søndagskveld , det skriver avisen Expressen. Det utrolige er at den svenske regjeringen ikke er villige til å gjøre noe som helst, men satse på at et fullt Sverige vil skremme bort nye flyktninger:

Men ministern ville inte svara på om det finns en risk att Sverige måste stänga sina gränser på grund av flyktingströmmen.

I takt med att det svenska mottagningssystemet blir allt fullare så är det möjligt att människor söker sig till andra länder i stället, säger Magdalena Andersson efter programmet.

I den uken som gikk, har nesten kommet 10 000 flyktninger til Sverige, men selv det får ikke den svenske finansministeren til å endre mening om dagens politikk, det er praktiske utfordringer, ingenting annet:

I veckan gick regeringen ut och sade att Sverige har nått sin gräns när det gäller flyktingmottagandet. Asylsökande kan inte räkna med ordnat boende. 9921 personer har sökt asyl den här veckan. Det motsvarar 500 000 på årsbasis. Intervjuaren Anders Holmberg ville veta vad som skulle hända då.

Finansministern beskrev de problemen som riskerar uppstå som praktiska snarare än statsfinansiella.

Vi har redan i dag ett väldigt ansträngt mottagningssystem och det är klart att det skulle bli än mer ansträngt. Men det är en hypotetisk fråga. Den prognos som Migrationsverket har är att det kommer under 200 000 nästa år. Det är den vi utgår från när vi gör våra beräkningar, sade hon till Expressen, som intervjuade henne direkt efter hennes framträdande i Agenda.

Men kommunene skal få mer penger, og det skal gjøres mer for å få flere utleieenheter og regjeringen skal øke støtten til kommunal boligbygging:

De kommer att kunna få pengarna redan före årsskiftet. I den budget som ligger i riksdagen har vi också ett särskilt stöd till socialtjänsten och ytterligare resurser till skolorna.

Det finns flera flaskhalsar när det gäller bostäder. Det är för få vanliga bostäder men saknas också platser i asylboenden. Vad vill regeringen göra för att lösa den knuten?

I budgeten föreslår vi den största bostadspolitiska satsningen på 20 år med särskilt stöd till byggande av små hyresrätter men också ett särskilt stöd till kommuner för att de ska ta fram mark som man kan bygga på.

Expressen ville imidlertid vite om det stemmer at Sverige uansett ikke vil stenge grensene:

Du fick flera gånger frågan av Agenda om det finns en risk att Sverige kommer att behöva stänga sina gränser. Men vi fick inget riktigt svar så jag ställer frågan en gång till.

Det är återigen en hypotetisk fråga. Det blir sällan som man tror i de hypotetiska scenarierna. Det kan också vara så att i takt med att det svenska mottagningssystemet blir allt fullare är det möjligt att människor söker sig till andra länder i stället, säger Magdalena Andersson till Expressen.

Politikere som forholder seg til dagens flyktningestrøm som et hypotetisk spørsmål burde Sverige vært spart for.

Les også

-
-
-
-
-
-