VG skriver i dag om de mindreårige som er kommet alene til Norge for å søke asyl, de fleste fra Afganistan. Tema for artikkelen er den psykiske belastningen det er for disse å måtte vente på utvisningen ved atten års alder dersom asylsøknaden er avvist. En av dem er afghanske Zabi, som skal ha vært […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.