I et snufs-og-hikst-innlegg i Aftenposten skriver advokat Cecilia Dinardi om nordmenns dobbeltmoral og vår uforsvarlige behandling av barn. Det er på Tøyen det skjer. I et bygg som huser Politiets Utlendingsenhet. Politiet forteller selv til NRK at det som regel bare tar noen timer å registrere asylsøkerne før de blir transportert direkte til transittmottaket på Refstad. Dinardi har sin egen beskrivelse av den daglige driften:

Voksne som snakker et fremmed språk når barna tas imot. Barn som fratas sine mobiltelefoner og eiendeler og låses inne på et venterom uten tilgang til dusj, varm mat eller en seng de kan sove i.

Ja, de voksne det er snakk om, er politifolk som sannsynligvis snakker norsk. Men for Dinardi er dette et «fremmed språk». For hun ser det jo fra barnas synsvinkel, all den tid hun er barneadvokat og leder av unge duer. Jeg er ikke helt sikker på hvem disse unge duene er, men antar at det er noen som har flydd og endt opp langt hjemmefra. For eksempel på den andre siden av kloden, i Norge, akkurat som de fleste av de enslige mindreårige asylsøkerne. De fleste av dem er gutter fra Afghanistan, men også store grupper er fra Somalia og Eritrea. Forventer Dinardi at disse unge asylsøkerne skal møtes av folk som snakker morsmålet deres?

Forøvrig oppgir politiet at de mindreårige asylsøkerne både har krav på tolk, verge og advokat.

PU samarbeider med eksterne tolker, og alle som trenger det får hjelp av en tolk på et språk de behersker.

Du som er under 18 år og som søker asyl uten at foreldrene dine er med, har rett til verge. Du vil også få oppnevnt en advokat.

Dette kan Dinardi alt om, hun er tross alt spesialist på området som barneadvokat.

11150578_10152794977416776_6619273112908720780_n

Cecilia Dinardi – Facebookbilde

«Enslige asylbarn er de svakeste av de svake», skriver Dinardi og spiller på alle hjertets strenger.

Nei, de har greid å komme seg helt til Norge fra andre kontinenter, så fullstendig ressurssvake er de nok ikke. Hun tegner et kontrastfylt bilde hvor urimelighetene skal være selvforklarende:

På PUs venterom blir barna luftet daglig i en liten inngjerdet hageflekk rett ved veien og på utstilling for forbipasserende.

Men fin utsikt har de: parken på andre siden av veien har en fotballbane stappfull av barn som storkoser seg sammen med familien på piknik i sommerværet.

De «fengslede» asylbarna må stå og se på glade barna. Nei, nå får det jaggu meg være nok! Slikt føleri blir bare ødeleggende for de enslige asylbarna som Dinardi så gjerne vil hjelpe. Men ikke nok med dét: Hun setter asylgruppen opp mot en annen svak gruppe av barn; de som har vært utsatt for omsorgssvikt og vold.

Et steinkast unna, på barnevernvakten på Grønland politistasjon, ledsages andre barn som er blitt utsatt for omsorgssvikt, vold eller alvorlig neglisjering. De blir akuttplassert hvis det er skadelidende for dem å være i hjemmet. Barna blir plassert i et beredskapshjem med tett oppfølging fra omsorgspersoner.

Barna blir hørt og ikke fratatt sine eiendeler. På dette venterommet er det koselige bilder på veggen, behagelige sofaer, og voksne med barnevernfaglig kompetanse.

Tror Dinardi at koselige bilder på veggen og behagelige sofaer vil gjøre mindreårige asylsøkere trygge og glade?

Etter traumatiserende fluktreiser har barna kommet til Norge. De er blitt adskilt fra foreldre og søsken og kommet fra krigsherjede land. De har sett mennesker bli drept. Flere har opplevd vold og overgrep.

Men en behagelig sofa skal rette på dette? Har ikke Dinardi hørt om ankerbarn? Om hele landsbyer som går sammen om å sende guttene på 16-17 år som asylsøkere til de rike landene i Europa slik at resten av familien kan få følge etter? 80% av de mindreårige asylsøkerne er gutter.

alder

Med så få barn i gruppen 12 år eller yngre er det naturlig å anta at de aller fleste i gruppen 13-16 år vil være nærmere 16 enn 13. Se også Rita Karlsens gode artikkel publisert hos HRS i 2014.

Sverige

I Sverige oppgis det at 75% er mellom 15 og 17 år. Det er de samme landene som går igjen:

Sverige1

Migrationsverkets nästa prognos presenteras först i slutet av juli och enligt uppgift till DN räknar Migrationsverket med att det kommer mellan 9.000 och 12.000 ensamkommande barn till Sverige i år.

Ute i kommunerna märker man att trycket har ökat. I Malmö tog man till exempel emot 1.500 barn under hela 2014. Hittills i år har staden ­redan tagit emot lika många.

– Vi hade räknat med en viss ökning men inte i den här omfattningen. Det innebär stora påfrestningar, säger Sema Soer, enhetschef för ­sociala resursförvaltningen i Malmö.

Än så länge har man löst situationen genom att överbelägga befintliga boenden.

– Men det är på gränsen nu. Kommer ännu fler uppstår en krissituation. Då vet jag inte vad vi ska göra, säger hon.

De såkalte mindreårige asylsøkerne som ankom Sverige løy så ofte på alderen at man for flere år siden begynte å kalle dem for skäggbarn.

De færreste som kommer har identitetspapirer. I Norge har UDI valgt å ta røntgen av hender og tenner for å fastlå alder. Det ble innført fordi det var så mye juks. I Sverige, som stolte på at alle snakket sant så snart de satte foten på svensk jord, hadde de mange, mange flere mindreårige asylsøkere. De er ju «baaarn», selv om flere av dem viste seg å være langt eldre enn 18 år ved røntgenundersøkelser. Noen hadde til og med rynker! Det er bare rundt 6% av de mindreårige som røntgentestes i Sverige.

Ifølge regjeringens håndbok for enslige asylsøkere så er det kun de under 15 år som betraktes som «barn». De mellom 15 og 18 betegnes som «unge» eller «ungdom».

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. Dersom det på vedtakstidspunktet legges til grunn at asylsøkeren var under 18 år på søknadstidspunktet, beholder han eller hun i utgangspunktet sin status som enslig mindreårig selv om oppholdstillatelse innvilges og bosetting skjer etter fylte 18 år.

Ifølge UDI har det i de seks første månedene iår ankommet 972 mindreårige asylsøkere. 458 av disse er fra Afghanistan. Det er svært få som får avslag på søknaden om asyl.

 

arets_forbilde2_web

Dinardi ble kåret til «Årets forbilde» i 2011

Prisen Årets forbilde deles hvert år ut til en person med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og unge. I år går prisen til Cecilia Dinardi for sitt arbeid og sterke engasjement for blant annet barnevernsbarn og asylsøkerbarn. Til stede under utdelingen var H.K.H. Kronprins Haakon.

Dinardi kom selv til Norge som asylsøker fra Chile da hun var tolv år gammel. Det er ingen tvil om hun både er gløgg og et godt medmenneske, men vi ber allikevel om at asyldebatten holdes på et saklig nivå, uten å gripe til de store maleriske beskrivelsene av den «fryktelige» behandlingen de får. Det er tross alt ikke Midnight Express hos Politiets Utlendingsenhet nedpå Tøyen.

Dinardi støttes forøvrig av Vergeforeningen, en forening som mener at røntgenundersøkelse av de mindreårige asylsøkerne bør opphøre.

Aftenposten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.