Nytt

Ifølge svenske asylregler får ikke mindreårige sendes tilbake til land som ikke har noe mottaksapparat. Men en ny praksis hos Migrationsverket gjør at hundrevis av «ensamkommande barn» fra slike land nå blir avvist.

– Kontentan i beslutet är att de behåller mig här tills jag blir 18, sedan skickar de mig till Afghanistan, säger 17-årige Mohammad Nabavi, som fått avslag på sin asylansökan, till SR.

Flere tusen mindreårige enslige asylsøkere kan få asylsøknaden avvist når de fyller 18 år, opplyser Migrationsverket.

– Tidigare var det så att om det inte fanns ett skyddsbehov för ett ensamkommande barn som inte hade något ordnat mottagande i hemlandet beviljades barnet uppehållstillstånd, även om barnet var 17 år och 10 månader gammalt, säger Kjell-Terje Torvik på Migrationsverket till SR.

Av de rundt 24.000 mindreårige asylsøkerne som kom til Europa ifjor så søkte 7.000 seg til Sverige. Sverige har allerede fått en ubalanse i kjønnsfordelingen blant de unge som følge av mange år med stor pågang av mannlige asylsøkere rundt 15-17 år. For ikke å snakke om de som er langt eldre, men som påstår å være 17 år hvilket utløser et helt annet nivå på økonomisk støtte og omsorg.

Selv humanistene er blitt desillusjonerte.  «Skäggbarnen» er blitt en vits.

Den nya praksisen slås fast i ett internt dokument fra myndighetene datert den 7 juli. 16- og 17-åringer som ikke vurderes å ha asylgrunnlag kan få midlertidig opphold  og avvises når de blir 18 år.

Sylvi Listhaug har tidligere tatt til orde for samme løsning i Norge. Vi har også mottatt mange tusen unge menn fra Afghanistan som ikke nødvendigvis har krav på asyl og burde kunne gis midlertidig opphold til de er 18 år.

Hvis Sverige kan, så kan vel Norge også?

Aftonbladet