Nytt

Det hoper seg opp med ensamkommande barn i svenske Trelleborg.  Migrationsverket klarer ikke å registrere alle i hurtig nok tempo, noe som skal gjøres før de blir bosatt rundt om i Sverige. Kommunenes sikkerhetssjef slår alarm og sier de er på bristepunktet. Hun sier » de arbeider i motvind og kjenner oss helt utlevert.» Det er sentrale myndigheter hun snakker om.

Det har kommet mange slike advarsler den senere tid fra lokale ledere, uten at det ser ut til å hjelpe. Både de lokale lederne og offentligheten må trekke den konklusjon at man på sentralt hold lukker øyne og øre. Man har blikket rettet mot det overordnede mål som er å ta imot alle som kommer.

Hvordan vil et sammebrudd arte seg? Det finnes grader, men når kun én kommune mottar 1.200 ensamkommende barn på én måned, og halvparten av dem forsvinner, er konklusjonen klar: Sverige har mistet kontrollen og myndighetene bryr seg ikke.

Trelleborg er en relativt liten by som i følge Wikipedia hadde 25 643 innbyggere i 2005. Det sier seg selv at det å motta 1200 enslige flyktningebarn byr på problemer. Trelleborg har ikke mer plass og sikkerhetssjefen klager sin nød i et åpent brev.

Flyktingsituationen har blivit övermäktig för Trelleborgs kommun. Nu slår kommunens säkerhetschef Malin Ekblad larm i ett öppet brev.
«Vi arbetar i motvind och känner oss helt utlämnade. Det är nattsvart just nu, och vi försöker hela tiden hålla oss ovanför vattenytan», skriver hon bland annat.
Kommunen har registrerat omkring 1 200 ensamkommande barn och unga den senaste månaden. Ungefär hälften av dem har avvikit.
För att de ensamkommande ska kunna anvisas till en kommun måste Migrationsverket först registrera dem och det har inte skett i tillräcklig utsträckning. Drygt 160 barn har registrerats hos verket.
– Det är en del av problematiken. Vi är också rädda för att anvisningarna kommer att ta tid, säger Malin Ekblad till TT.

Flyktningemottaket trumfer et velfungerende Sverige. Alt ofres for å opprettholde statusen som verdens mest åpne og flyktningevennlige land.

Aftonbladet