Utgiftene til mottak av asylsøkere skyter i været. I fjor kostet masseinnvandringen svenske skattebetalere 73.000.000.000 kroner.

Ukemagasinet Affärsvärlden har finlest Migrationsverkets årsrapport for i fjor og konkludert at myndighetens totale kostnader var 73 milliarder svenske kroner. Migrationsverket tilsvarer Utlendingsdirektoratet i Norge.

Det er litt mer en de samlede utgiftene til «forsvar og samfunnets kriseberedskap», som foreløpig er beregnet til 49,3 milliarder kroner, og det som var politiets budsjett for 2016: om lag 23 milliarder.

Migranter underveis til Sverige på E45 ved Padborg i Danmark 9. september 2015.  Foto: Reuters/Claus Fisker/Scanpix Denmark

Dette er vel å merke utelukkende utgiftene til selve mottaket av asylsøkerne. Tallene sier ingenting om hva som skjer etter at immigrantene ikke lengre er Migrationsverkets ansvar.

Myndighetens kostnader för 2016 uppgick till cirka 59 miljarder kronor. I siffran ingår bland annat ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (32,7 miljarder kronor), bostäder för asylsökande (7,0 miljarder kronor), ersättningar för ensamkommande barn (6,1 miljarder kronor) och schablonersättningar (5,2 miljarder kronor). I siffran ingår även kostnader för Migrationsverkets personal, lokaler och driftskostnader med mera, vilka uppgick till närmare 13 miljarder kronor.

I tillegg til disse utgiftene har Migrationsverket påløpte kostnader på ytterligere 14 milliarder kroner. Dette er hovedsakelig fordringer fra kommuner og fylker, framgår det av årsrapporten. Dermed summerer de samlede utgiftene for 2016 seg til 73 milliarder svenske kroner.

På plussiden noterer Migrationsverket et bidrag fra EU på 186 millioner kroner. To-tre promille av totalutgiftene. Et piss i havet.

Men Mikael Ribbenvik, fungerende generaldirektør i Migrationsverket, vil ikke at vi bare tenker på det pekuniære, på kronene:

Redovisningen av siffror och fakta säger mycket men jag vill också lyfta fram de människor som vi möter varje dag i vår verksamhet. Jag tänker framför allt på dem som har flytt undan våldet i Syrien och andra länder. Genom vårt uppdrag kan vi ge skydd åt dem som riskerar sitt liv och sin frihet, en möjlighet att börja leva igen, känna trygghet och framtidshopp, skriver han i en kommentar i rapporten.

Ukemagasinet Affärsvärlden ble grunnlagt i 1901 og skriver om børs og finans. Bladet har mottatt flere priser for sin journalistikk, og ble i 2009 kåret til årets tidsskift.

 

Affärsvärlden: Migrationsverkets kostnader för 2016

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂