Finansminister Magdalena Andersson advarte i oktober om at utgiftene i forbindelse med migrasjonen er galopperende. Rundt halvparten av bistandsbudsjettet skal brukes i Sverige.

Andersson skulle nok blåst enda kraftigere i trompeten, men det er politisk umulig. Sveriges politiske ledere vil hele tiden ligge på etterskudd. Slik mister de initiativet,

Nästa år, 2016, handlar det om en kostnadsökning på 29 miljarder och 2017 på hela 41 miljarder. Sammantaget innebär det hela 77 miljarder i ytterligare kostnader för det svenska asylmottagandet under perioden 2015-2017.
”Fortsätter det här vecka efter vecka, månad efter månad så är detta inte hållbart för Sverige. Utan här måste vi få tillstånd en snabbare och bättre fördelning i EU”, säger migrationsminister Morgan Johansson.
För Magdalena Andersson innebär den kraftiga kostnadsökningen att förutsättningarna för den ekonomiska politiken ändras radikalt.
”Vi kommer behöva båda låna och spara. Vi kommer behöva jobba brett på alla områden. Det handlar om att kapa kostnader för migration och titta på kostnader för andra områden. Men det kommer också handla om att låna mer pengar”, säger hon.
Hur mycket statens upplåning kommer öka är osäkert, men klart är att det kommer ta längre tid för regeringen att komma tillbaka till balans i de offentliga finanserna.

Sverige skal låne for å finansiere en migrasjonsbølge uten sidestykke. Tyskland er ikke samme situasjon, det tar bare litt lengre tid.

Sveriges økonomiske utsikter er så mørke at det påvirker både kredittratingen og utenlandske investorers vurdering av landet.

Inom vilka andra områden än migrationen ser du att det är möjligt att spara?
”Till exempel assistansersättningen och sjukförsäkringen”, säger hon.
En annan möjlighet regeringen har är att ta betydande belopp från biståndsbudgeten, och Di har tidigare rapporterat att Magdalena Andersson öppnat för att ta så mycket som 60 procent av biståndet för att täcka asylkostnaderna.
”Vi ska titta på Migrationsverkets prognos och se vilken nivå man maximalt hamnar på”, säger hon.
Enligt Dagens industris beräkningar kan drygt 40 procent av biståndet 2016 kapas.

I Sverige er allerede demonteringen av velferdsstaten i full gang. Med oljefallet må også Norge se en slik virkelighet i øynene. I dag morges ble det meldt at 650 asylbarn ikke var tilbudt skole i kommunene. UDI tror det virkelige tallet er mye høyere. Forklaring? Kommunene var ikke klar over at de hadde plikt til å gi dem skole.

http://www.di.se/artiklar/2015/10/22/magdalena-andersson-flyktingsituationen-inte-hallbar/