Nytt

Sveriges finansminister, Magdalena Andersson (S), bekrefter at Sverige har problemer med statsfinansene.

Skatteinntektene vil øke i år, men det gjør også utgiftene til innvandring og sykepenger.

Men i prognosen beskrivs också hur marginalerna till utgiftstaket är små de närmaste åren och att det inte kommer finnas plats för några några nya utgiftsökningar. Reformutrymmet för regeringen ser alltså ut att bli mycket litet.

—-

Trots att skatteintäkterna bedöms öka i år, stiger också utgifterna för migration och integration samt för sjukpenningen relativt mycket, enligt ESV.
Därmed blir underskottet stort även i år, 2,0 procent av BNP. Och det bedöms bli underskott i statsfinanserna under hela prognosperioden fram till och med 2018.

—-

– Jag upplever det som att vi har svaga finanser, den här prognosen bekräftar att vi har problem med statsfinanserna. Sedan har regeringen inte gjort någon uppdaterad prognos över de statliga finanserna utan det kommer vi att presentera i närtid, säger hon.

Vi kan anta at Sverige prøver å løse dette med økt ikke-vestlig innvandring og skatt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20163138.ab