Nytt

«Asylstrømmen må ha avtatt, men innvandring ved familiegjenforening ruller samtidig inn som en tsunami som ingen riktig vil vedkjenne seg.»

Det er en saksbehandler, en Migga i den lokale lingoen, i det svenske Migrationsverket som lufter sin frustrasjon anonymt via Merit Wagers blogg:

«Jag tror att vi på Migrationsverket räknar med nånstans runt 150.000 nya ärenden i den kategorin bara i år. Så migrationskrisen är ju långt ifrån över.»

Migrants walk towards the Austrian border after resting in a makeshift camp in the village of Sentilj, Slovenia, October 24, 2015. Slovenia called on the European Union to take immediate action to stem the flow of refugees and migrants into the 28-member bloc as thousands more arrived in the small Alpine country on Saturday. Some 58,000 migrants and refugees heading to Germany and Austria have arrived in Slovenia over the last week, shifting their route to the west after Hungary sealed its borders and prompting Slovenia to propose a meeting in Brussels on Sunday. REUTERS/Leonhard Foeger‚ÄÆ

Migranter går mot den østerrikske grensen nær Sentilj i Slovenia 24. oktober 2015. Foto: Reuters/Leonhard Foeger‚

Selv om asyl-innvandringen til Sverige er kraftig redusert etter innføring av grensekontroll, er masseinnvandringen langt fra over.

I 2016 ble det innvilget vel 150.000 oppholdstillatelser, noe Document omtalte for et par uker siden:

150.000 fikk oppholdstillatelse i Sverige i fjor.

I år anslås det at innvandring gjennom familiegjenforening vil omfatte ytterligere 150.000. I tillegg sitter 122.708 asylsøkere på mottak (per 1. januar) og venter på å få sin sak prøvet.

Var det noen som sa at «flyktningkrisen» er over? Miggan igjen:

När jag tänker på den kommande anhöriginvandringen så blir till och med jag mörkrädd när jag ser de mängder som vill komma till Sverige på anknytning till sina släktingar. Här snackar vi utvandring…

Asylströmmen må ha avtagit, men anhöriginvandringen rullar samtidigt in som en tsunami som ingen riktigt vill kännas vid. Det är som att man tror att anhöriginvandring inte räknas bara för att de inte belastar asylsystemet, och som om man glömmer bort att den ju belastar alla andra system och medför enorma kostnader.

De ska ju också bo någonstans, deras barn ska ju också gå i skolan (det behövs alltså skolor och lärare), få vård (sjukhusen klarar ju inte ens nu sitt uppdrag), tandvård (det finns inte tillräckligt med tandläkare) och alla möjliga bidrag (varifrån ska de pengarna tas?) ska betalas ut.

(…)

Och det där med ”tillfälliga” uppehållstillstånd, det tror jag när jag ser det. Det har väl kanske en viss dämpande effekt när det gäller nya ansökningar, men samtidigt kommer nog ytterst få av dessa ”tillfälliga” besökare att självmant återvända. Nej, de kommer antingen ändå att få PUT till slut, eller helt enkelt strunta i att åka hem. Om jag får göra en kvalificerad gissning alltså.

Man må stille det opplagte spørsmålet: Forstår det svenske folket hva som venter? Har de den fjerneste anelse? Antagelig har de ikke det, for da hadde de ikke sittet så stille i båten som de faktisk gjør.

Den svenske journalisten og forfatteren Gunnar Sandelin skriver på sin Facebookside:

Tröskade igenom Migrationsverkets statistik i morse. Sedan millenieskiftet har vi beviljat 1.5 miljoner uppehållstillstånd! Det är 15 procent av dagens befolkning och en ökning med cirka en procent om året av befolkningen med inflöde utifrån.

Nu är förvisso inte alla uppehållstillstånd permanenta och går till asylsökande och deras anhöriga, men med tanke på hur få som avvisas så kan man undra hur stor den verkliga siffran är. Inte rapporterar medierna om detta och när jag skriver debattartiklar och redovisar fakta om hur extremt Sverige är i förhållande till omvärlden så vill redaktionerna inte förmedla den kunskapen till läsarna.

Får vi be om den största möjliga tystnad…