I Sverige finnes det en liten og konservativ avis som er bekymret for landets fremtid. Lederen i Smålandsposten er edruelig lesning for mange svensker. Siden 2001 har 1,5 millioner mennesker fått oppholdstillatelse i Sverige. Og da har ikke engang de 150.000 som kom i 2015 fått igang sine familiegjenforeningssaker.

Förra året fick nästan 72 000 personer sin asylansökan beviljad. Det innebär att vi förra året gav asyl till nästan tre gånger fler än nordens övriga länder tillsammans trots att vi har snarlika asyllagstiftningar. Sammantaget med anhöriginvandring innebär det att drygt 150 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige under förra året. Sedan år 2000 har 1,5 miljoner uppehållstillstånd beviljats

Nå våger man også å snakke om demografien. Den er forandret for all fremtid, skriver Smålandsposten. Og mannsoverskuddet som følge av alle de mindreårige asylsøkerne vil skape sosiale problemer.

Demografin i Sverige har förändrats för all framtid. Det föds ungefär 100 000 barn i landet årligen, men förra året kom också 70 000 minderåriga asylsökande, huvudsakligen pojkar. För vissa åldersspann har Sverige nu ett mansöverskott som är så stort att det oaktat allt annat borgar för sociala problem.

Vi har importert en underklasse, sier Smålandsposten og siterer Tino Sanandaji:

Utlandsfödda utgör enligt Sanandaji «53 procent av dem med långa fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och mottar 60 procent av de utbetalda socialbidragen». Dessutom beräknas 76 procent av gängkriminella i Sverige ha invandrarbakgrund.

Akkurat som Borchmann I og II har konstatert; sysselsettingen skjer bare ikke. Det tar 15 år før de kommer seg i arbeid – og da er det tid for å gå av med en god svensk pensjon.

Det tar 15 år för flyktingar och deras anhöriga att komma i arbete i Sverige. Det innebär att de inte hinner bidra till ekonomin innan de går i pension. Enligt Sanandaji kostar en genomsnittlig flykting 70 000 kronor per år.

Migrationsverket koster omtrent dobbelt så mye som hele FNs internasjonale flyktningehjelp!

Han konstaterar också att Migrationsverket 2015 kostade ungefär dubbelt så mycket som FN:s hela internationella flyktinghjälp. Det innebär att man hade kunnat hjälpa betydligt många fler om man hade gjort det på plats. Men i den frågan var de politiska låsningarna för starka.

Noen har tjent på dette:

Varför? Dels för att vissa personer skäms för att de har det bra när andra inte har det. Men det finns också en mycket krass aspekt av detta. En tillströmning av människor i ett land, oavsett deras möjligheter att fungera i samhället, gör att mer pengar flyttas runt. För den som haft kapital att placera har aktiemarknaden de senaste åren reducerats till lågstadiematte: investera i, eller starta, välfärds- och väktarbolag så är vinsten garanterad!

Den sure svie har startet:

Många som trodde att Sverige handlade om att arbeta och göra rätt för sig för att trygga sin tillvaro kommer att uppleva sig lurade och akterseglade. Det var dock inte en del av välfärdsstatens idé att vuxna friska personer skulle försörjas tills de går i pension.

Hvorfor ville man ikke hjelpe folk der de bodde, spør Smålandsposten. Hvorfor ville man heller at de kom til Sverige?

Varför försökte man inte hjälpa dessa människor att bygga upp sina länder? För att det kändes bättre att ta hand om dem här. För att inte riskera att ge Sverigedemokraterna rätt. Den politiska prioriteringen har ofta handlat om att i första hand säkra att Sverigedemokraterna inte ser ut att få rätt, och i andra hand säkra de faktiska problemen.

Det var altså bedre å ødelegge Sverige enn å gi Sverigedemokraterna rett.

Om noen uker skal statsbudsjettet fremlegges. Smålandsposten vil se reformer.

Men det som krävs är reformer för att bygga upp tron på samhället igen. Nyanlända måste kunna stå på egna ben ekonomiskt. Brottsligheten får inte tillåtas stiga. Kvaliteten på skola och sjukvård får inte sjunka ytterligare.

Men hvor skal pengene tas fra til å rette opp skadene? Det blir et stadig større sprik mellom BNP og BNP per innbygger. Folk blir altså ikke rikere, de blir bare flere.

Sverige1

Smålandsposten