Det nye Sverige er en gåte. Man ligger på topp i Europa hva gjelder innvandring, og denne førsteplassen ser ut til å bety mer for landets elite enn landets fremtid. For så høy er innvandringen blitt at den truer landets fremtid.

Etnolog Karl-Olov Arnstberg og journalist Gunnar Sandelin har skrevet en bok som skjærer problemene ut i papp. Det er problemer som har vært tydelige lenge, og som nå er overtydelige: Innvandringen sprenger alle rammer. I fjor kom det 111.000, og det ligger an til like mange i år. Båten – i betydningen et bærekraftig velferdssamfunn – er i ferd med å synke. Det burde skremme norske sosialdemokrater. Hvilke ettermæle kommer sosialdemokratene til å få?

I en intervju i Dagens Eko konstaterar nationalekonomen Assar Lindbeck att Sverige inte är rustat för en stor invandring och att vi går mot en situation där Sveriges kommuner inte kommer att klara vare sig att ordna bostäder eller arbete åt invandrarna. Han har rätt. Svenska politiker har tappat kontrollen över invandringen. Kostnaderna skenar, bostadssituationen är desperat, arbetslösheten växer och segregationen är närmast dramatisk. När Tobias Billström, som enda politiker i regeringen, antyder att ”vi måste diskutera volymerna”, dvs. invandringens storlek, möts han av massiv mediekritik och får inte ens stöd av sin partiledare. Det finns bara en möjlig slutsats. Om inte den utveckling som beskrivits ovan bryts kommer Sveriges status som välfärdsland snart att tillhöra historien.

Spørsmålet er om ikke Sverige allerede har pådratt seg så store forpliktelser at velferdsstaten allerede er en saga blott. Hva kommer i stedet?

Tallenes tale

2012 beviljade Migrationsverket sammanlagt drygt 111 000 uppehållstillstånd/uppehållsrätter. Antalet asylsökande ökade med 48 procent jämfört med 2011. Jämför vi med våra nordiska grannar beviljade Sverige förra året åtta gånger fler permanenta uppehållstillstånd än Finland, fem gånger fler än Danmark och mer än dubbelt så många som Norge. Efter Tyskland och Frankrike är Sverige det land i Europa som tar emot flest asylansökande.

Under irakkriget tog Sverige emot närmare hälften av alla irakier som flydde till EU. Vi har tagit emot flest somalier i västvärlden, och nu är vi det största mottagarlandet i hela Europa av syriska flyktingar. Vad gäller asylsökande per capita ligger Sverige sedan flera år tillbaka i topp i västvärlden.

När det gäller 2013 har prognosen över anknytningsärenden skrivits ned något, eftersom antalet somaliska anknytningar inte förväntas bli lika stort som tidigare. Siffrorna är dock osäkra och förväntas stiga om inbördeskriget i Syrien trappas upp eller sprider sig. Migrationsverkets prognos för i år ligger på minst 100 000 nytillkomna asylsökande och anhöriga.

Det spesielle med Sverige er at man har lagt til rette for at det skal komme flest mulig. Man sørger for å pådra seg forsørgelsesbyrder som ikke noe land kan bære i lengden.

Som eneste land lar Sverige de som får opphold, og som lever på trygd, få lov å hente ektefelle i hjemlandet. Ikke noe annet land tillater dette, for det betyr at man lager et samlebånd for sosialtilfeller fra land som Somalia, Irak og Afghanistan. Hvilket normalt land gjør noe slikt? Det er nærmest som den svenske eliten ønsker å gå nedenom, at velferdsstaten skal synke.

Selvbedraget virker å være satt i system. Pressen og politikere snakker om «flyktninger», men de som kommer, er ikke flyktninger, det gjelder bare en liten del av dem. De fleste er mennesker som benytter seg av samlebåndet for å få et bedre liv, på svenske skattebetaleres bekostning.

21 procent är flyktingar

I media beskrivs alla asylsökande som ”flyktingar”. Detta är inte sant eftersom flyktingbegreppet är kopplat till Genèvekonventionen och utlänningslagen. Av de asylsökande som fått stanna under Fredrik Reinfeldts period som statsminister fram till i år var 21 procent flyktingar. Väljer vi en längre period och tar 1980 som utgångspunkt, är motsvarande siffra avsevärt lägre, 10 procent. Nästan hälften fick stanna av humanitära skäl medan cirka en fjärdedel beviljades asyl som skyddsbehövande. (Migrationsverkets statistik är ofullständig under åttiotalets första del).

Under senare år har anhöriginvandringen varit cirka tre gånger så stor som asylinvandringen. Majoriteten av ansökningarna består av nyetablerade relationer. Det handlar alltså inte om familjeåterförening utan mest om partners som tas hit från de forna hemländerna. Här bör man notera att Sverige, vad vi har kunnat finna utär det enda land som tillåter att bidragsförsörjda får ta hit anhöriga, som också de med stor säkerhet kommer att försörjas via bidrag. Huvudregeln i det övriga Europa är att den som hämtar sin familj eller en partner också ska stå för försörjningen. Enligt migrationsminister Tobias Billström klarar mindre än en procent att försörja sig själva, av de anhöriga till de asylsökande som fått stanna.

Uten mulighet til jobb

De som kommer – i titusentall – har kun rudimentær utdannelse, dvs. de er ufaglærte, og en stor del av dem er i realiteten analfabeter. Hvordan skal de klare seg i et moderne samfunn? Hvordan skal de få jobb? Det finnes ikke arbeid til dem.

Invandringen har efterhand ändrat karaktär. Ett brett spektrum av invandrare har ersatts av i huvudsak asylsökande från muslimska länder som Syrien, Somalia och Afghanistan. Dessa asylsökande är illa rustade för ett liv i det utpräglat högteknologiska Sverige. Arbetsför-medlingens statistik visar att över 60 procent av de nyanlända och deras anhöriga högst har vad som kallas ”förgymnasial utbildning”. Det betyder att många är faktiska eller praktiska analfabeter, vilket gör det extra svårt för dem att hitta jobb på en arbetsmarknad där enligt Eurostat bara 2,5 procent av jobben är sökbara för dem. Detta till skillnad från övriga EU där utbudet för arbetskraft som helt saknar utbildning i snitt ligger på 17 procent. Sverige har med andra ord extremt få jobb att erbjuda de asylsökande och deras anhöriga som får stanna. Det innebär att det redan stora sysselsättningsglappet på 27 procent mellan inrikes och utrikes födda i åldern 25-64 år ökar (SCB, 2012). Som den ansedda engelska tidskriften Economist konstaterade i februari i år kommer en stor del av de utomeuropeiska invandrare som får stanna i Sverige att permanenta sin försörjning via skattemedel.

Det betyr at det offisielle Sverige med åpne øyne importerer hundretusenvis av mennesker som blir en permanent underklasse, i permanent «utanförskap», misfornøyde, i et klientforhold til et samfunn de ikke er en del av, ikke føler seg som en del av, og i mange tilfeller forakter. Hvordan blir relasjonen til svenske borgere som betaler for kalaset? Hva koster det dem?
Regningen

Den siffra som brukar lyftas fram är att invandringen kostar ungefär 40 miljarder per år. Den är inaktuell. När regeringens utredare Jan Ekberg gjorde sina senaste beräkningar för 2006 låg kostnaden mellan 43 och 58 miljarder per år. Några andra ekonomers beräkningar har resulterat i tresiffriga miljardbelopp.  Ekonomidocenten Jan Tullberg, som är knuten till Handelshögskolan i Stockholm, har i vår kommande bok ”Invandring och mörkläggning” (Debattförlaget) uppgraderat kostnaderna till drygt tre procent av BNP, vilket är cirka 110 miljarder per år. Då är vi uppe i nästan halva kostnaden för den totala hälso- och sjukvården i landet, eller en månadslön på drygt 23 000 kronor netto per förvärvsarbetande person. Tullberg menar att samhället borde minska invandringen och få de redan arbetslösa i arbete. Arbetskraftsinvandringen från utanför EU/Efta bekräftar till stor del detta: de senaste fyra åren har enligt Migrationsverket 43 procent av dessa arbetsinvandrare rekryterats till Sverige för att utföra okvalificerade arbeten, samtidigt som en halv miljon arbetslösa finns på hemmaplan.

Svensker betaler med andre ord en månedslønn for at landet deres skal bli ødelagt. Kommer de til å finne seg i det? Vel er svenskene Europas lydigste folk, men det går en grense, selv for dem. Hva kommer de til å stemme på ved neste valg? Mye tyder på at Sverigedemokraterna kommer til å gjøre et brakvalg. De andre partiene kommer trolig til å gå sammen for å holde SD ute av posisjoner, slik man gjorde med Fremskrittspartiet. Men situasjonen er en annen i Sverige. Den er mer akutt. Hvordan vil folk reagere hvis deres stemme ignoreres, boikottes og ekskluderes? Mye tyder på at den svenske innvandringen også er en demokratisk krise.

Utfallet er helt uforutsigbart

Situasjonen i Sverige har mye til felles med det vi hører om fra f.eks. Storbritannia. Der er også båten full, og britene vil ha svar på hvordan det var mulig å importere 600.000 mennesker i året.

Et fellestrekk, også kjent fra Norge, er at samfunnsstrukturen ikke klarere å holde tritt. Enten det er sosialhjelp, utdannelse, barnehager, boligbygging, veier eller kollektivtrafikk, så er alle rammer sprengt. Denne mangel på oversikt og planer sier noe om at man ikke vet hva man driver med, hvilket igjen utløser en uro for fremtiden og reiser spørsmål om hvorvidt man kan stole på myndighetene. Politikere som Thorbjørn Jagland, som ønsker å skrive garantier for fortsatt masseinnvandring inn i Grunnloven, stamper i motvind.

Norge befinner seg på en lavere skala enn svenskene, men vi er på samme kurs. Heller ikke her synes politikere og medier å ville innrømme eller ta ansvar for det eksperimentet de har satt i gang. I stedet later de som om alt er normalt.

Boken til Arnstberg og Sandelin er et forsøk på å vise at dét er det ikke.

Les deres artikkel i newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/11/sverige-klarar-inte-s-stor-invandring

Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin

omslag.invandring-och-morklaggning-omslag2

Köp boken

Invandring och mörkläggning
Häftad
Antal sidor: 395
Utg.datum: 2013.03.15
Förlag: Debattförlaget
ISBN: 9789185477197

Gör så här:

  1. Betala in 200 kr på plusgiro 4633386-0
  2. Märk i meddelandefältet med ditt signum eller namn
  3. Maila arnstberg@debattforlaget.se och skriv signum eller namn samt vart boken ska skickas.
  4. Så snart pengarna syns på kontot skickas ”Invandring och mörkläggning” (och kvitto givetvis).

Du kan också köpa boken mot faktura genom att ringa eller mailaförlaget. Men då till ordinarie pris: 230 kr plus porto.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂