Anledningen till att jag skrev artikeln ”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna”:
• Min yrkeserfarenhet: socionom & journalist.

• Asylmottagandet till stor del kamouflerad invandring. Bedrägeri.

• Bara 7 % är flyktingar av c:a 400 000 asylsökande som fått stanna sedan 1980.
Inkl. skyddsbehövande är de mindre än en tredjedel.

• anhöriginvandringen på över 600 000 är oklar. Minst en anhörig per asylsökande, enligt experter = minst 800 000 sammanlagt. Gissningsvis.

Journalistkåren kallar dock alla för flyktingar
• Hur det var som reporter på SVT: Inte släppa anden ur flaskan. Folket ska uppfostras. De ska till och med gråta framför teven.

• Folket vilseleds: informeras inte allsidigt om den största förändringen i vår tid.

• Folket tillfrågas inte: Alla riksdagspartier har historiskt överens innan SD kom in. Hot mot demokratin.

• Allmänreportrar/krönikörer som tycker och känner och talar om hur det borde vara. På alla andra viktiga områden finns specialreportrar.

Medias historiska tystnad om invandringens kostnader:
• Regeringens utredare professor emeritus Jan Ekberg beräknar att 1.5 till 2 % per år av BNP går från inrikes till utrikes födda i offentliga transfereringar. För 2010 års BNP på 3 300 miljarder = cirka 60 miljarder/år.

• Docent Jan Tullberg, Handelshögskolan i Sthlm räknar med 3% = cirka 100 miljarder/år. Det är nästan halva totala kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Reaktioner efter min DN Debattartikel:
• Brevflod till DN från läsare: 95% positiva, SVT Debatt där jag var med var 91 % positiva till min tes. Folk känner att något i grunden är fel, men saknar redskap att formulera detta.

• Tystnad i tre veckor: sedan bl a Jan Guillous anklagelser mot mig om xenofobi.
Att kalla folk för fobiker (xenofobi, islamofobi mm) är att sjukförklara dem = mental stalinism.

Ytterligare fem debattartiklar i våra största dagstidningar där jag skrev att:
• Sverige 1:a i världen per capita i flyktingmottagande. PUT (permanent uppehållstillstånd) ges 7-8 ggr jämfört med Danmark och Finland.

• 96 % av de asylsökande har inga id-handlingar i original.

• Hälften av asylsökande som får stanna har ingen eller ytterst liten skolgång/yrkeserfarenhet. 25 % eftergymnasial utbildning (SOU 2008:58 om Egensansvar).

• Sverige har gått från tre (3) till 156 utanförskapsområden mellan 1990-2006. Endast halva befolkningen i yrkesverksam ålder sysselsatt (SCB/Folkpartiet ”Utanförskapets karta”).

Merit Wagers blogg som källa:
• Lite om vem Merit är. Engagerad i 100-tals asylärenden, har varit Medborgarnas Flykting Ombudsman (MFO).

• I många år har flera av varandra oberoende beslutsfattare på Migrationsverket (”miggor”) berättat anonymt om hundratals exempel av bland annat systematiskt asylbedrägeri. Ett nyligt citat:

• ”På Migrationsverket sitter personal och lyssnar på den ena uppdiktade asylhistorien efter den andra. På enkla kontrollfrågor som ”vad heter din fru”, ”hur ser det ut där du kommer ifrån” och ”hur många barn har du, vad heter de och hur gamla är de”, kan de asylsökande ofta inte svara. De minns inte vad de ljugit ihop vid föregående samtal/intervju med Migrationsverket och ber, inte sällan via skrupellösa ombud, om att få ta del av sina tidigare utsagor så att de kan fräscha upp sitt minne och upprepa samma sak igen”.
– Ex: 400 somalier som en beslutsfattare givit PUT utan att vara säker.

• ”Se Migrationens globala möjligheter”, är en uppmaning från verksledningen. GD Dan Eliasson har sagt att han aldrig blir besviken för felaktigt beviljat PUT.
– ”Miggorna” är rädda att hamna i frysboxen/mista jobbet.
– Journalister och departement går ständigt in på bloggen, men tiger.
– Merit Wagers bok kommer snart: Inte bara Svart eller Vitt. Läs själva!

Mina egna erfarenheter av resor till sju – åtta flyktingläger med några pensionerade beslutsfattare till Libanon & Västbanken:
• Efter närmare 20 års erfarenhet berättar en beslutsfattare att hon träffat ytterst få som har kan klassas som flyktingar enligt svensk lagstiftning/internationella konventioner.

• Jag lägger inte skuld på de asylsökande som vill söka ett bättre liv, även om det inte har skäl att få stanna. Det är asyl- och migrationspolitiken och dess tillämpning som är dysfunktionell.

Tystnadens klimat råder i Sverige: en mental stalinism.
– Jag har fått hundratals mejl, brev, telefonsamtal från olika människor: många vågar inte säga vad de tycker pga bli kallad rasist eller främlingsfientlig. Vi har en politisk korrekt terror i landet.

• De är rädda för att hamna i frysboxen på jobbet, för att bli socialt utstötta, tom för att prata med den de lever med. Gäller även människor som lyckats i samhället.

Exempel:
• Reportern som inte vågar äta lunch med mig offentligt, som måste maskera sina reportageförslag på redaktionen om han vill vara kritisk.

• Journalisten som inte vågar stå i en antologi tillsammans med andra med en redan publicerad text, pga rädsla för att mista sina uppdrag.

• Den erfarna skribenten Julia Caesar som ger ut sin bok och skriver sina krönikor under pseudonym på nätet för att hon fruktar repressalier.

• Prästen som inte törs gå ut med det som han upplever som islamiskt inflytande inom kyrkan, vars ledning han betraktar som politisk.

• Sambon till en högt uppsatt person inom ett av våra riksdagspartier som inte vågar diskutera öppet hemma om invandringens kostnader eftersom han då skulle kunna tänkas vara SD-vänlig och därmed riskera att stötas ut ur den inre kretsen.

• En lärare som blir kallad rasist av sina elever, men inte vågar gå till rektorn därför att hon då skulle anklagas för att sprida en främlingsfientlig bild av skolan.

• Mellanchefen inom socialtjänsten som, trots att hon är pensionerad, blir rädd när hon blir citerad för att använt ordet ”neger”, trots att hon själv bara citerat vad en annan person sagt.

• Mamman som inte vågar berätta för sina barn att hon röstar på SD.

• Jag själv som inte fick jobb på SCB (red.:Sveriges Statistiske Sentralbyrå) pga det jag skrivit. Jag hade löneförhandlat och var enda kandidat, men GD läste mina texter och uttalade bristande förtroende. Överklagade till JK (red.:Justitiekanslern) som gick på SCB:s linje utan att med ett exempel ange vad man stödde sig på.

Dessa exempel visar att det i Sverige råder ett osunt klimat som påminner om förstadiet av totalitarism.
Folk säger en sak mellan skål & vägg, men ngåt annat i det offentliga rummet.
Yttrandefriheten alltid är en färskvara. Den får man inte. Den måste man alltid ta.

Dette er Gunnar Sandelins tale ved åpningen av det svenske Tryckfrihetsselskapet, tirsdag 31. januar, i Malmø.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂