Kort

Mottaket av såkalte enslige flyktningebarn sprenger alle rammer i Sverige. Ingen ser ut til å kunne si stopp.Aftonbladet

Brett opp ermene er budskapet Migrationsverkets sjef, Anders Danielsson, sender til svenskene.

Migrationsverkets chef Anders Danielsson skickar ut ett nödrop för att klara den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn. Han beskriver situationen som extraordinär.
Fler ensamma barn än någonsin kommer nu till Sverige, och det krävs ett bättre samarbete mellan berörda myndigheter och kommuner för att klara tillströmningen, fastlår Migrationsverkets chef. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och hjälpas åt, är Anders Danielssons budskap.
– Vi måste lösa uppgiften, och om vi alla gör så gott vi kan tillsammans så kan vi klara det här. En extraordinärsituation kräver extraordinära lösningar. Det är krig i länderna som barnen kommer ifrån, säger Anders Danielsson.

Det som ofte omtales som en berikelse er en belastning for personalet og kommuner. Men det stilles ikke spørsmål ved om det kan bli for stor belastning. Det spørsmålet får man ikke stille i Sverige.

Han tycker att Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, kommunerna, Socialstyrelsen, Skolverket, barnombudsmannen och länsstyrelserna tillsammans ska sätta sig ned och fundera kreativt på hur de kan hjälpas åt för att ta emot alla barn.
– Sverige är inte unikt, så här ser det ut i hela Europa nu. 50 procent av alla flyktingar är barn. Sveriges andel av ensamkommande flyktingbarn minskar, men antalet ökar.
För kommunerna dit barnen kommer för att registreras är det tufft. Även Migrationsverkets personal är ansträngd.
I exempelvis Malmö rapporterar Sveriges Radio om en situation som facket betecknar som ohållbar. Bara den senaste veckan har fem nya boenden öppnats.
Fackförbundet SSR har slagit larm. Situationen med ny och oerfaren personal och skenande övertid innebär risker både för barnen och för personalen, anser facket.