Illustrasjonsbilde.

Utlendingsdirektoratet vil ta i bruk en ny metode for å beregne unge asylsøkeres alder. Den nye metoden har bedre støtte i vitenskapen enn tidligere metoder.

Alderstest-metoden som ble benyttet fram til årsskiftet, møtte mye kritikk, blant annet fra Legeforeningen.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt «BioAlder». Verktøyet er basert på røntgen av visdomstann og håndskjelett

– Vi er veldig glad for å ha fått en forbedret aldersundersøkelse. Dette er jo noe vi har tatt initiativ til, og det er finansiert av oss, sier direktør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), Hanne Jendal, til NTB.

Røntgen av tenner og hender

– Det er jo ikke en metode som fastslår alderen med 100 prosents sikkerhet, dette heller. Men den er mer vitenskapelig og objektiv enn den forrige, sier hun.

Den nye metoden baseres på røntgen av tenner og håndskjelett, som før.

– Verktøyet er bygget som en statistisk beregningsmodell basert på studier av utvikling hos mer enn 14.000 unge personer med kjent kronologisk alder. Tallmaterialet inkluderer studier gjort i 15 ulike land. BioAlder anvendes ved at den enkelte asylsøkers utviklingsstadier vurderes på røntgenbilder av søkerens hånd og tenner, og sammenlignes med det statistiske grunnlaget i modellen. Modellen gir et estimat av søkerens kronologiske aldersspenn, opplyser sykehuset.

– Bearbeidelsen av resultatet er mer vitenskapelig enn tidligere, sier Jendal.

BioAlder er basert på forskning fra 20 vitenskapelige publikasjoner i første versjon.

Frivillig

Tidligere var det en sikkerhetsmargin på to år i aldersfastsettelsen. Om noen etter aldersundersøkelsen fikk en alder på 19 år, ble denne satt ned til 17. Om denne marginen skal videreføres, er uavklart.

– For oss gjenstår det å se hvordan den nye metoden, som er en sannsynlighetsberegning, skal brukes. Det vil være en viss usikkerhet knyttet til dette, noe vi vil legge til grunn. Men dette er det beste vi kan få nå, sier hun.

Alle søkere som sier de er under 18 år, og der enten politiet eller UDI er usikre på alderen, blir aldersundersøkt. Selv om undersøkelsen er frivillig, bestemmer loven at det kan tas hensyn til at søkeren har sagt nei når asylsaken vurderes.

Helhetsvurdering

Jendal understreker at alderen ikke bare baseres på de medisinske undersøkelsene.

– Alderen settes alltid etter en helhetsvurdering der aldersundersøkelsene sammenholdes med våre observasjoner. I tillegg får vi rapporter fra politiet og andre som har møtt asylsøkeren.

Det nye verktøyet er en midlertidig løsning. Avdeling for rettsmedisinske fag forsker videre på molekylærbiologiske metoder for aldersestimering.

Mellom januar og oktober i fjor ble 1.700 asylsøkere undersøkt. 40 prosent fikk fastsatt alderen til 20 år eller eldre. Siden UDI legger inn en sikkerhetsmargin på to år, ble disse vurdert som over 18 år. Søkere som får alderen vurdert til 19 år, vil altså bli behandlet som 17-åringer. Ni av ti asylsøkere som blir behandlet som mindreårige, får ja til å bli i Norge.