Nytt

NTB resymerer en sak i Klassekampen hvor Lars Gule fremhever viktigheten av undervisning i islam i den norske skolen. Det er faktisk viktigere enn kristendom. Det er viktig å gjøre minoritetsungdom trygg på egen identitet.

Det er lett å tenke seg dette tankegodset overført til jobb i barnehage. Undertegnede jobber i barnehage og har en svært liten andel muslimer blant barna. Det er slik jeg ser på Norge og verden helt uaktuelt å fremheve islam for å gjøre minoritetsbarna trygge på sin muslimske identitet. Kristendommen løftes frem, ikke minst nå når vi nærmer oss jul, fordi det er viktig å ta vare på landets tradisjoner og gjøre barna kjent og trygge på disse.

Det er akkurat her problemet med multikulturenn ligger. I min ungdom ble jeg opplært til å vise hensyn og tilpasse min væremåte til fremmede kulturer når jeg reiste på ferie. Nå skal det aller helst vises hensyn og vi skal tilpasse oss de fremmede kulturene også hjemme.

Er det ikke slik de norske barna (og folket) mister det som er deres eget? Det blir en form for omvendt integrering. Er dette smart hvis man vil ha folk til å godta et stort innslag fremmede? Eller skal det lages en helt ny type nordmann?

 

– Hvorfor får en gruppe som Den islamske staten (IS) oppslutning i Norge? Dette er et langt viktigere tema enn at Sakkeus satt i et tre for å se på Jesus da han kom forbi, sier Gule.

—-

Nå oppfordrer han lærere til sivil ulydighet og ber dem avvise kravet om at rundt 50 prosent av undervisningen i faget skal dreie seg om kristendom. Gule mener det er viktig å gjøre minoritetsungdom trygge på sin muslimske identitet ved å gi dem solide kunnskaper om egen religion.

Men kan det tenkes at Gule går ekstremistenes ærend? Vil mer islam skape færre ekstreme tolkninger av islam? Det er høyst tvilsomt om mer islam forebygger radikalisering. Hvordan står det forresten til med menneskerettighetene i en gjennomsnittlig islamsk stat?

– Det vil hindre utvikling av ekstreme og voldelige islamtolkninger, og er i tråd med regjeringens handlingsplan mot radikalisering, sier Gule.

Gule er tidligere generalsekretær i Human Etisk Forbund. Er det tenkelig at en humanetiker ville gått inn for mer kristendom for å forebygge ekstreme utgaver? Eller er det snakk om en forskjellsbehandling som skjuler helt andre motiver?

http://www.dagbladet.no/2014/11/14/nyheter/islam/utdanning/innenriks/lars_gule/36236320/