For å bekjempe radikalisering blant unge, som visstnok bare skyldes levekårene i verdens rikeste land, er det nødvendig å bevilge mer penger til ungdomsarbeid.

Sier hvem?

Ungdomsarbeider og Ap-politiker Elvis Chi Nwosu.

Man øyner her en ny levevei på radikaliseringens matberg: Gi meg penger, så skal jeg bekjempe radikalisering – kanskje etter å ha bortforklart den først. Hva med en aldri så liten milliard?

– Kommunene som er hardest rammet som Oslo og Drammen burde etablert et ungdomsløft. Hvis man hadde fått med regjeringen kunne man etablert en ungdomsmilliard, som kunne gått til å fange opp ungdommer, etablere møteplasser og drive forebyggende arbeid, sier Ap-politikeren.

Problemet er, vel så mye som pengesløsingen, at det er nødvendig å konstruere noe som ikke kan konstrueres:

Ap-politikeren mener det er viktig at staten ikke støtter segregerte tilbud, men heller møteplasser hvor man møtes på tvers av bakgrunn og religion.

– Det er viktig å skape en norsk identitet som har plass til minoritetsungdommene, sier Nwosu. Og arbeidet må starte allerede i barnehagen.

– Hvis man skal vaksinere ungdom mot ekstremisme, er det viktig å starte tidlig. Allerede på barnehagen bør de læres opp til toleranse og farene ved ekstremisme

Er det mulig ikke å tenke på Brave new world?

De fleste vil formodentlig grøsse ved tanken på å sende sine håpefulle i en barnehage med ekstremisme på læreplanen.

Hva med å tenke helt nytt? Hva om man sluttet å nære den ubegrunnede troen på at det bare er å kaste penger etter problemene? Hva om det å bli kastet penger etter, altså klientisert, er potensielt radikaliserende?

 

Dagbladet: Vil vaksinere barn mot ekstremisme