Nytt

Aftens forside 4. oktober forteller leserne at en vekkelsesbølge skyller inn over hovedstaden. Unge muslimer organiserer seg.

Tre organisasjoner blir trukket frem i artikkelen, og det store spørsmålet er: Vil den øvrige befolkning bli beroliget når man leser om hva de står for?

Er konservativ islamtolkning, og demonstrasjon mot den nylige filmprovokasjonen, forenlig med ytringsfrihet?

Profetens ummah (vil ikke oppgi medlemstall)

Leder: Ubaydullah Hussain

Om dette er en formelt registrert organisasjon, er ennå uklart. Den mest profilerte i denne gruppen er kanskje Arfan Bhatti. Gruppen har først og fremst hevdet seg ved å arrangere demonstrasjon mot den nylige filmprovokasjonen. Ummah er et arabisk begrep som har flere meninger: et folk, samling, forening.

 

islamnet (2000 medlemmer)

Leder: Fahad Qureshi

Kanskje den muslimske ungdomsorganisasjonen med høyest synlig oppslutning, og den best organiserte med lokallag og stor tilhengerskare på sosiale medier. Har fokus på dawa´h (misjonering). Følger en konservativ islamtolkning. Organisasjonen ønsker først og fremst å oppklare misoppfatninger om islam. Deres virke sirkler rundt nettopp denne visjonen.

 

Den islamske ungdomsorganisasjonen i norge (400 medlemmer)

Leder: Fatima Khalil

Arrangerer ulike aktiviteter som hytteturer og foredrag med utenlandske talere. De tar klart avstand fra Islamnet og kaller deres fremstilling av islam som wahhabistisk (en retning som står sterkt i Saudi-Arabia). DIN legger særlig vekt på profetens familie og dens posisjon i islam. Videre er misjonering og å spre islams budskap på norsk en sentral del av organisasjonens arbeid.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Oslos-unge-muslimer-organiserer-seg-7008588.html