Sakset/Fra hofta

I juni 2011 la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem befolkningsfremskrivinger for årene 2011-2060, og opplyste hjelpsomt at lavalternativet forutsatte at innvandringen ville begynne å avta allerede samme år, mens både hoved- og høyalternativene forutsatte at innvandringen ville øke frem til 2014 for så å gå betydelig ned.

I Politiets etterrettningstjeneste (PST), som må ha gått glipp av SSBs pressemelding, vet man imidlertid det motsatte:

– Det er mange forskjeller mellom Storbritannia og Norge, og vanskelig å si om den antiislamistiske bevegelsen vil vokse og bli mer voldelig her hjemme også. Men vi kan ikke utelukke det. Særlig ikke siden den mest avgjørende faktoren og hovedargumentet for organisasjonenes fokus er innvandring. Vi vet jo at innvandringen ikke vil avta, sier analysesjef [Jon] Fitje i PST.

Da gjenstår det vel bare å se hvem som får rett i sine forutsigelser, men gitt at SSB later til å foretrekke optimistiske forutsetninger uten andre karakteristika enn at de nettopp er optimistiske, holder jeg en knapp på PST.