Demografi

Dagbladets journalist Ralf Lofstad leverte i går kveld enda et stykke demografisk agit-prop for å avdramatisere omfanget av innvandringen. Og som man har sett så mange ganger før, er det alltid noen som stiller sin faglige autoritet til disposisjon.

– Vel, innvandringen har allerede flatet ut; vi hadde en nedgang i 2012, og den har fortsatt i 2013, sier SSB-seniorforsker Helge Brunborg til Dagbladet som svar på Frp’s utspill.

Det fascinerende også med dette villedende makkverket, er at tallgrunnlaget ikke er oppgitt denne gangen heller. Så la oss se på dataene Brunborg snakker om, som enhver kan finne i Tabell 05869 i SSBs statistikkbank:

flytting-til-og-fra-norge-1993-2012

Som den blå kurven viser, var det riktignok en liten nedgang i innvandringen til Norge fra 2011 til 2012, men det forhindrer ikke at innvandringen i 2012 var den nest høyeste noensinne, hvilket Brunborg ikke presiserer. Og i den grad det er et varsel om utflating, så kan det godt vise seg å være en utflating på et nivå himmelhøyt over det som var normalen frem til 2005.

Det forhindrer heller ikke at nettoinnvandringen likevel satte ny rekord i 2012, fordi utvandringen gikk ned, slik den røde kurven viser. Dette sier da også Brunborg, men heller enn å se på utvandringsdataene legger han frem en prognose i strid med den observerte trenden:

Han framholder at utvandringen vil øke i takt med økt innvandring, med tanke på framtidsscenarioet SSB skisserer.

Den som med rette er bekymret for det høye innvandringstrykket, vil neppe la seg berolige av den bitte lille knekken helt til høyre i den blå kurven, ei heller av Brunborgs spådom om at den røde kurven vil gå opp.

Derfor er det tryggest å utelate dataene, og begrense seg til de beroligende fortolkningene. Dagbladet ser ut til å etterstrebe mesterskap i øvelsen statistikk uten tall.

 

http://www.dagbladet.no/2013/06/03/nyheter/innenriks/innvandring/statistisk_sentralbyra/ssb/27495399/